Kalnes kan få enda flere pasienter i 2017

Sykehuset Østfold får trolig enda flere pasienter fra nyttår. Da skal etter planene også befolkningen i Vestby benytte sykehuset på Kalnes i Sarpsborg. Lederen av brukerutvalget er skeptisk.

Sykehuset Kalnes

Sykehuset Østfold kan få enda flere pasienter fra årsskiftet.

Foto: Tor-René Stryger / NRK

– Etter et halvt år med stor belastning, anbefaler vi at de venter en stund til. Jeg synes vi må drøye i hvert fall et år til før vi kan utvide. Vi må se om ting roer seg med sengene og overbelastning på akuttmottaket, sier leder av brukerutvalget ved Sykehuset Østfold, Vigdis Yttervik.

Som leder av brukerutvalget representerer hun pasienter og brukere ved Sykehuset.

Tross oppstartsproblemene, kan det komme langt flere pasienter til Sykehuset Østfold fra årsskiftet. Da kan det være at innbyggerne i Vestby i Akershus blir overført til Sykehuset Østfold og skal behandles der. Vestby har ca. 16.500 innbyggere.

Ikke knirkefritt

Vigdis Yttervik, forteller at brukerutvalget er skeptisk til å få inn flere pasienter, etter problemene sykehuset har slitt med den første tiden på Kalnes.

– Det første halve året på sykehuset har det vel vært ting som ikke har gått knirkefritt. Det har vært overfylt med senger på korridorene, det har vært et stort press på akuttmottaket og benbruddspasienter har måttet ligge veldig lenge før det har blitt ledige operasjonsstuer og mulighet til å få de operert, sier Yttervik.

Gjennom Oslo til Lørenskog

Fem mil på firefelts motorvei unna det nye sykehuset i Østfold finner vi ordfører i Vestby kommune, Tom Anders Ludvigsen. I dag må innbyggende i hans kommune ta seg gjennom Oslo for å komme seg til Akershus universitetssykehus på Lørenskog. Det kan ta lang tid i rushtrafikken.

Tom Anders Ludvigsen

Ordfører Tom Anders Ludvigsen i Vestby kan fortelle at et enstemmig kommunestyre har gått inn for at kommunens innbyggere skal til Kalnes.

Foto: Edin Babic / NRK

Vestby kommunestyre behandlet spørsmålet i midten av mars, og ordføreren forteller at det var et enstemmig kommunestyre som ønsket seg Kalnes.

– For våre innbyggere er det mange fordeler. For det første er det et nytt, fint sykehus som er bygget der. Det andre er ikke minst avstandene og tiden, både i forhold til akuttopplegg og sykehus, men også besøk og alt annet for våre innbyggere.

Samtidig sier et enstemmig kommunestyre i Vestby at Follo på mellomlang og lang sikt bør ha et eget sykehus lokalisert i Follo, som sitt lokalsykehus.

Innkjøringsutfordringer

Nyhetene som har versert om oppstartsproblemene på Kalnes har også nådd Vestby.

– Det er ingen gode opplysninger for oss heller, men vi håper jo at det er innkjøringsutfordringer for sykehuset. Jeg håper jo at det ikke bygget for lite, slik at det ikke greier å ta unna de pasientene som skal til for Østfold og eventuelt for Vestby.

Konsekvensen av å overføre innbyggerne i Vestby til Sykehuset Østfold vurderes nå av en egen arbeidsgruppe. De kommer om ikke lenge med sin anbefaling til Helse Sør-Øst. Allerede i juni skal trolig Helse Sør-Øst avgjøre saken.