Hopp til innhold

Kaia er ikke tilpasset de nye fergene

Bastø Fosen setter nå inn tre nye, større ferger i sambandet Moss-Horten, men Statens vegvesen har ikke klart å bygge ramper som er tilpasset de nye fergene.

Rampe på Bastø Fosen

TRANGT: De nye fergene er utviklet for å la tre biler kjøre i bredden, men kaia i Moss er ikke tilpasset fergene som ble satt inn fra nyttår.

Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

– Det mangler penger, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen til NRK.

Vegvesenet har planer for å få på plass større ramper som tilfredsstiller den nye standarden for ferger på kaia i Moss, men har ikke fått de økonomiske midlene som må til for å finansiere arbeidet.

På kaia i Horten derimot blir dette snart gjort, i regi av den kommunale Horten Havn.

Stubø Johnsen synes likevel ikke det er flaut at man enda ikke har fått det til på den Statens vegvesen-eide kaia på andre siden av Oslofjorden.

– For det første så fungerer det på et vis med de rampene som er der nå. Men det er klart det hadde vært mest elegant å ha alt flunkende nytt og klart på samme tid. Det er store behov på riksveinettet og det gjør at midlene på statsbudsjettet må prioriteres tøft fra år til år, sier hun.

Bastøferjer døpes i Horten

DØPES: De nye fergene til Bastø Fosen ble døpt i Horten torsdag. Men kaia i Moss er enda ikke tilpasset de nye fergene.

Foto: NRK

Strenge krav til Bastø Fosen

Det er over to år siden Statens vegvesen og Bastø Fosen signerte avtalen verdt 4,5 milliarder kroner, som innebar at Bastø Fosen skulle bygge tre nye, og bredere ferger som skulle settes inn i trafikk fra januar 2017.

Turid Stubø Johnsen

IKKE RÅD: Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen forteller at planene er på plass, men det mangler penger.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen / NRK

I konsesjonen som ble utlyst stilte vegvesenet strenge krav til moderne og miljøvennlige ferger med stor kapasitet.

Den nye standarden for ferger sier at rampene mellom fergene og kaia skal være 12 meter brede - mot ni meter i dag. Og de nye fergene er utviklet med spesielt fokus på å redusere laste- og lossetiden av både gående og kjørende.

Det vil bety at fergene både kan laste og losse biler i tre kjørefelt samtidig. Men det er først når den statlige kaia tilfredsstiller den nye standarden.

– Det er et behov for om lag 60 millioner kroner, det er et betydelig beløp. Behovene på riksveinettet er stort, derfor er det hele tiden tøffe prioriteringer på hvor midlene skal gå, og det gjør at noen ting må skyves litt på, sier Stubø Johnsen.

Dere har visst om dette i noen år. Hvorfor har man ikke klart å få dette på plass i tide?

– Vi har utarbeidet planer og de planene er ferdige. Tiltaket kan settes i gang så snart bevilgningen kommer.