Hopp til innhold

– Dette blir å hakke på folk som allerede ligger nede

Juss-buss er kritiske til Fremskrittspartiets forslag om at sosialklienter skal tvinges til å plukke søppel. Forslaget ble lagt fram i partiets alternative Oslo-budsjett fredag.

Plukker søppel for Rusken

Fremskrittspartiets forslag om at sosialklienter skal plukke søppel kan gå utover rettsikkerheten til en allerde sårbar gruppe, mener Juss-buss

Foto: Dang Trinh / NRK

Sosialklienter er en svært sammensatt gruppe, og dette forslaget krever enorme ressurser ifølge Juss-buss.

Rettshjelptiltaket som drives av jusstudenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo reagerer på Fremskrittspartiets alternative Oslo-budsjett for 2014. Frp ønsker at sosialklienter, som er i stand til det, skal møte på jobb hos Rusken om morgenen.

Men Juss-buss frykter at mange vil miste sosialhjelpen om Frps forslag blir en realitet.

– Dette blir å hakke på folk som allerede ligger nede, sier sier Mona Mjøen McKiernan medarbeider i Juss-buss.

Mona Mjøen McKiernan i Juss-buss

Mona Mjøen McKierman medarbeider i Juss-buss.

Foto: Juss-Buss

– Det som kan bli problematisk er at støtten kan forsvinne hvis de ikke klarer å oppfylle kravene som blir satt av NAV. Mister sosialhjelpsmottakere støtten vil vi få et enda større fattigdomsproblem i Norge, sier Mjøen McKiernan.

– Forslaget kan gå utover rettsikkerheten

Det vil kreve store ressurser å luke ut hvem som ikke kan jobbe, ressurser som NAV kontorene i Oslo ikke har mener Juss-buss. Men det største problemet er hvis møteplikt blir et vilkår mener Mjøen McKiernan.

– Vi frykter at Frp vil sette møteplikt som vilkår for å få sosialhjelpstøtte. Dette er mennesker som allerede er i en sårbar situasjon. Å møte opp hver dag kan bli en utfordring. Dermed kan mennesker som sårt trenger støtten miste sosialhjelpen, sier McKiernan.

Carl I. Hagen

Frps gruppeleder Carl I. Hagen

Foto: Johannessen, Sara / Scanpix

Juss-buss er ikke negative til å få folk ut i arbeid, men mener at forslaget kan gå utover rettsikkerheten.

– Etter loven så har man krav på noen timer med advokat når man klager på vedtak etter folketrygdloven. Dette har man i utgangspunktet ikke når man klager på sosialtjenesteloven. Dermed blir det vanskelig for sosialklienter å klage hvis de mister støtten fordi de for eksempel ikke møter opp, sier hun.

– Skal baseres på individuelle vurderinger

Carl I Hagen, Frps gruppeleder, forklarer at plukking av søppel skal gå inn under aktiviteter som NAV allerede tilbyr.

– Det er allerede aktivitetsplikt hos NAV og derfor vil ikke forslaget gå utover arbeidskapasiteten, sier han.

– Passede aktivitet må finnes gjennom individuelle vurderinger. Hvis det for enkelte ikke funger å plukke søppel, gjennomføres det heller ikke, sier Carl I Hagen.