Juleforestillinger i fare

Juleforestillinger i Oslo står i fare for å bli avlyst, advarer Fagforbundet. Dette er som følge av den pågående kulturstreiken.

Kulturstreiken har nå vart i over 40 dager. Flere kulturansatte ved teatre, orkestre og opera er tatt ut i streik. Streiken bunner i uenighet om pensjonsutbetaling for kvinner, sammenlignet med menns ordning.

Tidligere har partene møttes hos Riksmekleren for å forsøke å komme til enighet, men uten hell.