Drammen sykehus har jukset med 1500 pasientdiagnoser

Drammen sykehus har fått mer penger etter å ha jukset med over 1500 pasientdiagnoser. Ifølge det NRK erfarer har feilkodingen av diagnoser skjedd bevisst.

Drammen sykehus

NETT-TV: Drammen sykehus har jukset med over 1500 pasientdiagnoser.

Halfdan Aas

direktør ved kirurgisk klinikk Halfdan Aas bekrefter det som har skjedd.

Foto: Peter von Tangen / NRK

I flere år har leger ved ortopedisk avdeling ved Drammen sykehus jukset med koder og tall. For hver pasient som får behandling her må legene fylle ut en kode som utløser et visst pengebeløp som sykehuset får.

I flere år har pasienter som kommer hit for å få dagkirurgisk behandling blitt registrert som innlagte, selv om pasienten ikke har overnattet på sykehuset.

Og det hele er gjort med overlegg.

– Dette er pasienter som er registrert som innlagte, men som i praksis har reist hjem. Så det har skjedd en feilkoding, helt klart, sier direktør ved kirurgisk klinikk Halfdan Aas.

– Har dette vært bevisst?

– Ja, det kan se sånn ut.

Pasientdiagnoser ved Drammen sykehus

Det er ved registreringen at juksingen har skjedd.

Foto: Peter von Tangen / NRK

– Beklagelig

Også andre inngrep har fått feil koder. Totalt er det avdekket feilkoding ved minst 1500 tilfeller de siste årene, men omfanget kan være større.

– Vi må nok gå dypere inn i det før vi kommer med noen endelige tall. Dette er en praksis som har skjedd over flere år. Totalt sett kan det være flere jukset med flere enn 1500, sier Aas.

Tom Henri Hansen

Hovedtillitsvalgt for overlegene ved Vestre Viken Helseforetak, Tom Henri Hansen, sier juksingen er sterkt beklagelig.

Foto: Peter von Tangen / NRK

Hovedtillitsvalgt for overlegene ved Vestre Viken Helseforetak, som Drammen sykehus tilhører, mener feilregistreringen er beklagelig..

– Her er det ingen pasienter som har fått feil behandling eller diagnose, men regnskapsmessig har man tatt seg litt for godt betalt. Det er altså problemet, sier Tom Henri Hansen.

Millionbeløp

Hvor mye penger det totalt er snakk om, er ennå ikke kartlagt, men det dreier seg om beløp i millionklassen.

– Hvor blir disse pengene tatt fra?

– De tas fra trygdebudsjettet. Man får jo en sum penger for de inngrepene man gjør, så nå får vi jo enda større budsjettproblemer enn det vi har fra før.

Ledelsen ved sykehuset legger seg flate, og lover at det nå er slutt på kodejukset.

– Det er en feil bruk av kodeverket, og det er dypt beklagelig. Dette har vi nulltoleranse for, og det må ordnes opp i, sier direktør ved kirurgisk klinikk Halfdan Aas.

Pasientenes diagnose kontrolleres og registreres for dårlig på norske sykehus slår en ny rapport fra Helsedirektoratet fast. Se helsedirektør Bjørn-Inge Larsen kommentere dette i innslaget under:

Video Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen om juks med pasientdiagnoser

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen om juks med pasientdiagnoser