Jukser seg til topps i nynorsk

Et dataprogram som oversetter bokmålstekster til nynorsk har hjulpet flere elever til toppkarakterer.

Elev med data

NYNO, som elevene laster ned fra nettet, oversetter en fullstendig bokmålstekst til så og si feilfritt nynorsk. Illustrasjonsfoto.

Foto: Jean-Marc Loos / PHOTOPQR/L'ALSACE

På Fredrik II videregående i Fredrikstad hevder elever at fusk ved innlevering av nynorskoppgaver er utbredt.

Lastes ned fra nettet

Oversettingsprogrammet NYNO er en av årsakene. Programmet, som kan lastes ned fra nettet, oversetter en fullstendig bokmålstekst til så og si feilfritt nynorsk.

En av elevene som NRK.no har snakket med, som går siste året på Fredrik II, forteller at elevene ligger flere skritt foran lærerne på den tekniske fronten.

Det vet mange å dra nytte av.

– Jeg vil ikke si at «alle» bruker NYNO, men en god del gjør det på stilinnleveringer og slikt. Resultatet blir veldig gode karakterer, forteller eleven, som ønsker å være anonym, til NRK.no.

Fylkeskommunen advarer

Ryktene om juks med nynorskoppgavene har også nådd Østfold fylkeskommune.

Fylkeskommunen advarte fredag videregåendeelever mot datajuks under sidemålseksamen.

– Jeg har fått beskjed om at elever har lastet ned et oversettelsesprogram, til bruk under nynorskeksamen. Dette er selvsagt fusk og tolereres ikke, sier seksjonssjef i pedagogisk seksjon, Frid Sandmoe Sørensen.

Hun forteller også at den enkeltes PC bli sjekket hvis det foreligger mistanke om at programmet brukes.

– Alle forsøk på fusk, vil bli fulgt opp og vil få konsekvenser for eleven, legger Sandmoe Sørensen til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Rektor Jens Nicolaisen ved Fredrik II videregående skole

Rektor Jens Nicolaisen ved Fredrik II videregående skole

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

Bør melde fra om juks

Rektor Jens Nicolaisen ved Frederik II videregående i Fredrikstad sier han ikke vet hvor utbredt det er med nynorskjuks på skolen.

Men han sier han vil bli overrasket hvis elever jukser på nynorskeksamen.

– Det er gitt klare beskjeder på forhånd om at det ikke er lov å bruke oversettelsesprogram. Det vil også bli gitt beskjed før eksamen starter, sier Nicolaisen.

Rektoren håper at elevene selv tar tak i problemet.

– Vi vet som sagt ikke hvor utbredt det er, men den typen holdninger bør uansett ikke aksepteres. Vi gjør det i hvert fall ikke. Elevene bør melde fra om jukset gjennom elevrådet eller liknende sier han.

– Elevene vinner kappløpet

Tidligere var det et stort problem at elevene kopierte tekst fra nettet og leverte dette inn som sine egne oppgaver. Etter hvert som det ble kjent, skaffet skolene seg programmer som avslørte plagieringen.

Nå har skolene et nytt problem å løse, men elevene frykter allikevel ikke å bli tatt.

– Vi ligger et halvt år foran lærerne når det gjelder det tekniske. Når skolene har avslørt juksemetodene, har vi allerede skafet oss nye hjelpemidler, sier eleven til NRK.no.