Ny 20-kronersmynt settes i omløp

Høyesteretts 200-årsjubileum markeres med myntutgivelse.

Ny 20-kronersmynt

Slik ser jubileumsmynten som markerer at Høyesterett er 200 år ut.

Foto: Norges Bank

30. juni er det 200 år siden Høyesterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. Torsdag overrakte sentralbanksjef Øystein Olsen mynten som markerer jubileet til høyesterettsjustitiarius Tore Schei.

Jubileumsmynten settes samtidig i sirkulasjon som vanlig betalingsmynt.

Motivet på mynten viser en av de to løveskulpturene i messing som flankerer hovedtrappen i Høyesteretts inngangshall. Skulpturene er modellert av Lars Utne (1862–1922). Jubileumsmotivet er utformet av maler og grafiker Christopher Rådlund.

Som forsidemotiv på mynten benyttes kongeportrettet av Harald V slik det har vært brukt på sirkulasjonsmynt med spesialpreg de senere år. Dette motivet er utformet av formgiver Ingrid Austlid Rise ved Det Norske Myntverket.

Jubileumsmynten produseres ved Myntverket på Kongsberg.

– Som vekslepenger fra i dag

Leif Veggum, assisterende direktør i enhet for kontante betalingsmidler i Norges Bank

Leif Veggum, assisterende direktør i enhet for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

Foto: Norges Bank

Jubileumsmyntene kommer i sirkulasjon fra i dag, men hvor lang tid det tar før publikum kan forvente å ha disse myntene i lomma vil variere veldig.

– Noen vil kanskje kunne få dem tilbake som vekslepenger allerede i dag, mens for andre kan det ta noe lengre tid før de dukker opp hos dem, sier Leif Veggum, assisterende direktør i enhet for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

Norges Bank oppgir normalt sett ikke hvor mange sirkulasjonsmynter som utgis hvert år før året er omme.

– Men det er et betydelig antall, sier Veggum.

Åtte 20-kronemynter med spesialpreg

Med den versjonen som kommer i sirkulasjon fra i dag er det nå åtte 20-kronemynter med spesialpreg i sirkulasjon:

  • Høyesterett 200 år (2015)
  • Grunnloven 200 år (2014)
  • Ibsenåret (2006)
  • Jernbanen 150 år (2004)
  • Nils Henrik Abel 200 år (2002)
  • Tusenårskiftet (2000)
  • 1000 år siden vikingene kom til Canada (1999)
  • Akershus festning 700 år (1999)

I tillegg er det fire 10-kronemynter med spesialpreg: Allmenn stemmerett 100 år (2013), Universitetet 200 år (2011), Ole Bull 200 år (2010) og Henrik Wergeland 200 år (2008).

– Viktige nasjonale begivenheter

Det er Norges Bank som avgjør hva som blir markert med sirkulasjonsmynt med spesialpreg. Ifølge Veggum er det begivenhetene som avgjør når og hvor ofte slike jubileumsmynter kommer. Det betyr også at noen ganger kommer de tett på hverandre, mens det andre ganger vil gå noen år i mellom.

– Vi ser på slike utgivelser som en fin anledning til å markere viktige nasjonale begivenheter, institusjoner, epoker eller personer som har hatt stor betydning for landet og dets utvikling, sier Veggum.

Og neste mynt med spesialpreg er allerede bestemt. Den kommer til neste år og markerer Norges Banks 200 årsjubileum.

Utgir ny 20-kronersmynt
Foto: Norges BAnk