Hopp til innhold

Journalrefs etter dødsfall

Sykehuset Østfold får kjeft av Helsetilsynet for manglende journalføring i forbindelse med at en pasient døde. Viktig informasjon fulgte ikke med pasienten.

Journaler
Foto: Torje Bjellaas / NRK

Pasienten hadde vært innlagt ved Sykehuset Østfold og på Rikshospitalet for en alvorlig og livstruende infeksjon i ansiktet og halsen.

Innleggelsen skjedde i januar i år, og i mars ble pasienten utskrevet da situasjonen hadde stabilisert seg.

Pasienten fikk oppfølging av hjemmesykepleien umiddelbart etter utskriving, men døde likevel to dager etter i hjemmet. Dødsårsaken er ikke påvist.

Mangler dokumentasjon

Helsetilsynet kritiserer ikke at pasienten ble utskrevet, eller oppfølgingen etter utskrivelsen. Det som kritiseres, er ulike mangler ved dokumentasjonen som skulle fulgt pasienten videre fra sykehusbehandlingen.

Sykehuset får refs for at det i journalen ikke ble funnet opplysninger om endring i medisineringen, for manglet opplysninger om viktige kliniske funn under behandlingstiden, og tilsynet etterlyser en mer utfyllende beskrivelse av situasjonen ved utskrivelse, inkludert en medisinliste.

Anne Grethe Erlandsen

Kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen ved Sykehuset Østfold.

Foto: Stephan Reis / NRK

Kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Østfold, Anne Grethe Erlandsen, sier det er et problem for sykehuset at det føres flere parallelle journaler på hver pasient.

- Vi sliter med at ulike faggrupper lager hver sine journaler, og det er ikke alltid disse settes sammen til et hele når pasienten skrives ut. Dette er noe vi nå har skjerpet inn, ved at det skal skrives daglige journaler på pasienter som er alvorlig syke eller ustabile, eller hvor det er endringer i behandlingen. Så bør det være et sluttnotat på pasienten ved utskrivelse, sier Erlandsen.

Helsetilsynet kommenterer ikke om en mer utfyllende journal kunne endret behandlingen av pasienten, og dermed gitt et annet utfall.