Går bra, men har varslet full permittering

- Vi gjør dette i tilfelle salget går dårlig på slutten av året, sier Jøtuls administrerende direktør Stein Erik Bjørni.

Jøtul
Foto: NRK

Jøtul har de siste årene vært et enormt tapsforetak, de svenske eierne Ratos har ifølge Finansavisen tapt 340 millioner kroner på ovnsprodusenten de tre siste årene. Grunnleggende omstrukturering og oppsigelser har vært resepten.

Les også: Jøtul permitterer flere ansatte

Les også: 30 mister jobben på Jøtul

Bjørni sier situasjonen i dag ser bedre ut, men permitteringene kommer som en slags 'føre var'-beslutning.

Status er som det var da varselet gikk ut for ti dager siden, sier Bjørni.

Vinteren er alltid usikker

- Vi har hatt en god høst, og et bra salg. Men avslutningen av året er året er historisk sett ofte usikker, og vi er i en prosess etter to tunge år med å forbedre oss. På bakgrunnen av usikkerheten om salg i avslutningen av sesongen, så er det jo slik i Norge med de regler og vasrlingstider vi har, så valgte vi å gå ut med et generelt permitteringsvarsel, slik at bedriften har mulighet til å styre, hvis salget mot formodning skulle falle på slutten av året igjen.

- Vi er en bedrift som lever med store sesongsvingninger, og november og desember er måneder som historisk sett er fylt med en viss grad av usikkerhet.

Risikerer de ansatte å bli permittert?

- Tide fremover vil vise. vi har permittert ti personer nå, men utover det ser vi ikke noe behov.

- Men det er som sagt opp til markedsutviklingen. Det er nesten umulig å si noe mer fornuftig enn det.