Hopp til innhold

- Vi har ikke blitt hørt

De ansatte ved fødeavdelingen på Kongsberg hevder de har meldt fra om alvorlige hendelser flere ganger, men ikke blitt hørt.

Avdeling ved Kongsberg sykehus

Jordmødrene ved Kongsberg sykehus hevder de har meldt i fra om alvorlige forhold flere ganger, men ikke blitt hørt.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

LES: - Føler seg uthengt i media

LES: - Emilie kunne vært reddet

Fødeavdelingen ble stengt på dagen forrige fredag etter flere alvorlige hendelser.

Allerede i fjor høst kom det en rapport fra Helsetilsynet som viste flere feil og mangler ved avdelingen. Leder i Den norske jordmorforening, Marit Heiberg, sier de ansatte har vært bekymret lenge.

- Jeg vet at det er sendt mange bekymringsmeldinger fra avdelingen oppover i systemet. Jeg kan ikke gå inn på hva de meldingene går ut på, men det er klart det er sendt en del meldinger om at ikke alt er som det skal. Personalet lurer jo nå på hvorfor det ikke har blitt gjort noe med dette tidligere, sier hun til NRK.no.

Var under etterforskning

Legen som hadde ansvaret da et barn døde i morens liv ved fødeavdelingen i Kongsberg for snart to uker siden, hadde allerede en tilsynssak mot seg. Legen er nå suspendert fra sykehuset.

Avdelingen har også flere tilsynssaker under etterforskning hos Helsetilsynet, og ifølge TV 2 dreier en av sakene seg om den samme overlegen som var på vakt da dødsfallet skjedde for snart to uker siden.

– En konkret sak som gjelder en av overlegene ved sykehuset, er oversendt oss for vurdering. Det er en alvorlig sak hvor vi vurder en reaksjon mot legen, sier avdelingsleder for tilsynssaker i Helsetilsynet, Gorm Grammtvedt, som bekrefter at det dreier seg om den samme legen og at de ser sakene i sammenheng.

Legen er nå suspendert fra sykeshuset.

Føler seg uthengt

Mandag ettermiddag ble de ansatte ved fødeavdelingen i Kongsberg orientert om situasjonen etter at avdelingen brått ble stengt fredag 29. januar.


- Stengningen og all medieomtalen har utløst sterke følelser hos de ansatte, sier tillitsvalgt i Delta Marit Lyngås.

Ifølge de tillitsvalgte føler de ansatte ved fødeavdelingen i Kongsberg seg uthengt i media.

- For det første så er de jo nedstemte i forhold til den situasjonen som oppstod med pasienten, og videre så får det jo ringvirkninger for alle sammen når fødeavdelingen blir stengt på denne måten, forklarer Lyngås