Hopp til innhold

– Knebling og brudd på ytringsfriheten

Ledelsen i sykehuset Østfold har kalt inn til møte etter at jordmødre uttrykte bekymring for færre naturlige fødsler på nytt Østfold-sykehus.

Nyfødt baby

To jordmødre uttalte seg med bekymring om fødetilbudet ved det nye Østfoldsykehuset. Det fikk ledelsen til å reagere. Illustrasjonsfoto.

Foto: Colourbox

Kirsten Jørgensen er leder i Den Norske Jordmorforening

Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforening mener jordmødrene gjorde noe viktig ved å gå ut med sin bekymring.

Foto: Den Norske Jordmorforening

Jordmødrene som forrige uke uttrykte bekymring over fødetilbudet i det nye sykehuset i Østfold er innkalt til møte med avdelingsledelsen.

I tillegg er de blitt irettesatt i en e-post til hele kvinneklinikken.

– Dette er et brudd på ytringsfriheten. Jordmødrene har uttalt seg som fagpersoner, og at fagpersoner på en måte ikke skal få lov å gå ut med en bekymring, det er faktisk å kneble de ansatte, sier Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforening.

Bekymret

Sykehusledelsen reagerte blant annet på disse uttalelsene de to bekymrede jordmødrene ga til NRK forrige uke:

– Tiden her er kjempeviktig. Det er viktig at mor ikke blir pushet med medisiner eller et føderegime som sier at det skal være ferdig innen et visst antall timer, sa jordmor Linda Tjellhaug.

– Faktisk så kan vi påføre mor og barn skader i verste fall, hvis vi ikke er veldig oppmerksomme på dette, fortalte jordmor Kari Hvidsten.

«Beklager det sterkt»

I e-posten som ble sendt ut står det blant annet at ledelsen ikke kan akseptere uttalelsene.

«Vi som ledere kan ikke akseptere slike uttalelser, og beklager det sterkt overfor alle barnepleiere, jordmødre og leger. Disse uttalelsene er uheldige i forhold til vårt arbeidsmiljø, og det tverrfaglige samarbeidet på KK. Hva vi som privatpersoner mener om beslutninger som er tatt, skal ikke uttales på vegne av Sykehuset».

Ledelsen viser videre til sykehusets leveregler, som blant annet går på at de ansatte skal delta i prosesser og være lojale til beslutninger som er tatt.

– Påstanden er grunnløs

Kirsten Jørgensen i Den norske jordmorforeningen mener jordmødrene har gjort noe viktig ved å gå ut med sin bekymring.

– Det er jo sånn at de ansatte kan opplyse eller gi kritiske bemerkninger hvis en beslutning påvirker pasienttilbudet, og det gjør det jo i denne saken, sier hun.

Kommunikasjonssjef Bjørn R. Hødal ved sykehuset Østfold svarte dette i en e-post til NRK om påstandene om brudd på ytringsfrihet og knebling av de ansatte:

«Påstanden fra Jordmorforeningen er grunnløs. I denne saken var det nødvendig med en e-post til de ansatte i avdelingen for å klargjøre ledelsens holdning. Det var også nødvendig at ledelsen og de berørte medarbeiderne snakket sammen. Tilbakemeldingen jeg har fått etter det første møtet er at det var en oppklarende samtale som alle satt pris på.»