Jødiske menigheter i Norge krymper

Frykt for å være synlig som jøder er en av forklaringene til at menigheten krymper.

Synagogen i Oslo

Natt til 17. september 2006 falt elleve skudd mot synagogen i Oslo, og det skapte frykt blant mange unge jøder.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Det er to jødiske menigheter i Norge. Det Mosaiske Trossamfund i Oslo og Det Mosaiske Trossamfund i Trondheim. Menigheten i Oslo er størst, med 750 medlemmer.

Tall fra SSB viser at antallet meldlemmer i de to menighetene har sunket fra 1.015 til 819 medlemmer på ti år. Det tilsvarer en nedgang på nesten 20 prosent, skriver Vårt Land.

Mange melder seg ut på grunn av frykt

Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo mener nedgangen skyldes flere ting.

Blant annet at medlemmer dør, at noen gifter seg ut av menigheten eller flytter og at medlemsregisteret har gjennomgått en opprydding.

– I tillegg melder noen seg ut på grunn av angst og frykt. Jeg har blant annet snakket med en som ikke ønsket å stå på noe liste og ville holde en lav profil som jøde, forteller Kohn til NRK.

– Som leder er det klart jeg blir bekymret.

Natt til 17. september 2006 falt elleve skudd mot synagogen i Oslo, og ifølge Kohn satte det en støkk i mange.

– Det skapte en frykt blant både unge og gamle jøder. Særlig med tanke på at det virket som det var så godt planlagt.

Kan du anslå hvor mange som sluttet i menigheten på grunn av frykt?

– Foreløpig ikke, men vi har gjort en intern undersøkelse blant nåværende og tildligere medlemmer for å finne svaret på nettopp dette.

Vil øke tryggheten

Kohn sier menigheten i Oslo nå arbeider for å gi sine medlemmer økt trygghet.

– Vi sikrer bygninene og skjerper vaktholdet. I dag bruker nesten halvparten av inntektene vi får fra våre medlemmer på adgangskontroll.

Justisdepartementet har to ganger de siste årene avslått å støtte menigheten i Oslo med penger til egen sikkerhet.