Hopp til innhold

Jobber videre med scenen få vil ha

Fylkeskulturscenen blir tema når Fredrikstads ordfører og fylkesordføreren møter Kulturdepartementet om kort tid.

Arkitekttegning av fylkesscenen

Det er tenkt at en eventuell fylkeskulturscene skal bygges på Værste i Fredrikstad.

Foto: Henning Larsen architects

Kulturscenen er satt på vent fordi det ikke ble bevilget penger til det i statsbudsjettet.

Men Fredrikstad-ordfører Jon Ivar Nygård har ikke gitt opp byggeprosjektet, og har planen klar.

– Det er å presentere fylkeskulturscenen i Østfold og Fredrikstad for den nye politiske ledelsen i kulturdepartementet – og sjekke om det er grunnlag for å søke om tilskudd en gang til, sier han.

– Vi kommer nok til å søke uansett, men vi håper på positive signaler om at dette er et prosjekt som er liv laga.

LES OGSÅ:

Åtte av ti østfoldinger sa nei til en fylkesscene

Fylkeskulturscenen i Fredrikstad har vært de lokale rødgrønne partienes fanesak de siste årene. Scenen er anslått å koste om lag 300 millioner kroner å bygge. Kommunen skal betale 100 av disse millionene selv.

Men planene fikk en bråstopp da den nye regjeringen tok prosjektmidlene på én million kroner ut av forslaget til neste års statsbudsjett.

Via en meningsmåling som ble gjennomført for ett år siden stilte NRK om man er enig i å bruke 300 millioner på en fylkesscene som vil styrke kulturlivet i hele fylket, eller om man heller skal bruke pengene på å styrke de etablerte kulturinstitusjonene.

Samlet svarte 8 av 10 østfoldinger at det ikke bør bygges en fylkesscene.

Scenen fikk politisk flertall i fylket, etter at KrF fikk gjennomslag for sine krav blant annet rundt andre kulturhus i fylket.

LES OGSÅ:

Store ambisjoner for scenen

De første diskusjonene om en fylkeskulturscene i Østfold startet allerede på 90-tallet. Det har vært flere runder og diskusjoner, med både politikere og kulturledere.

Planen har vært at byggingen skal starte i 2015 og at scenen skal stå ferdig i 2017.

Styringsgruppa som har jobbet med forprosjektet har store ambisjoner for scenen. De håper blant annet å få flere tv-produksjoner til Østfold.

Tanken er at fylkesscenen skal tilby det de andre Østfoldscenene ikke kan.