Bru til bry: Ingen vil ta ansvaret for jernbanebrua i Hølen

Beboere i Hølen i Vestby kommune mener det er på høy tid å gjøre noe med den gamle jernbanebrua som går tvers over bebyggelsen. Bekymringen er at biter av tre og metall kan falle ned i hodene på folk.

hØLEN BRU

Beboere i Hølen frykter at det kan løsne ting fra brua dersom den ikke blir satt ordentlig i stand.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Kommer du til Hølen er det nærmest umulig å ikke få øye på den 131 meter lange majestetiske jernbanebrua som strekker seg over sentrum. Den rustne brua går over flere veier og bolighusene ligger tett ved.

HØLEN BRO

– Brua må vedlikeholdes sier Anne Pettersen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Brua som ble lagt ned i 1996 er i dårlig forfatning, og den er avstengt med gjerder på hver side.

Ønsker seg gang og sykkelsti

– Det kan jo løsne skruer og deler. Det er jo treplank der oppe. Brua må vedlikeholdes. Det må skje noe snart sier Anne Pettersen som driver Hølen kunst og bokkafe.

Hun er bekymret for brua som ligger et steinkast unna kafeen.

Bodil Andersen Holther har hus rett ved brua. Hun mener det unike kulturminnet burde vært satt i stand og forvandlet til gang og sykkelvei.

– Man ønsker jo å ta vare på lokalhistorien og kulturhistorien. Det er stas å ta i bruk noe som er så gammelt og som har vært en jernbanebru før, sier Holther.

Etter planen skulle den 135 år gamle stålbrua vært satt i stand og brukt til gang og sykkelsti.

Ingen vil ta ansvar

Lars Grimsgaard

– Problemet er at Statens vegvesen ikke vil overta ansvaret sier Plansjef Lars Grimsgaard.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Vestby kommune er av den oppfatning at brua er et statlig ansvar.

Kommunen har tidligere takket nei til å overta brua mot en engangssum.

Planen har gått i stå beklager plansjef i Vestby kommune Lars Grimsgaard.

– Problemet er at Statens vegvesen ikke ønsker å overta ansvaret for driften for gang og sykkelveien.

Det er fordi Statens vegvesen synes at prosjektet er for dyrt.

– Kostnadene er så store at vi ikke finner det hensiktsmessig, sier overarkitekt Ingunn Hillestad i Statens vegvesen, og legger til:

– Skal vi ruste opp brua ville vi få en prislapp på godt over 18 millioner. På toppen av dette kommer også årlige drift og vedlikeholdsutgifter på 600.000 kroner. Vi har et godt nok tilbud for syklistene dag.

Ingen verken i stat, kommune eller fylke vil ta ansvaret for brua og planen om en gang og sykkelsti.

Uviss skjebne

Kommunen har gjort forsøk på å få sykkelplanene satt ut i livet. Jernbaneverket som eier Hølenbrua, svarte nylig i et brev til kommunen at dette ikke er deres ansvar. Akershus fylkeskommune sier også nei.

– Akershus fylkeskommune har også vært inne i bildet. De ønsker heller ikke å overta ansvaret for brua. De mener det er et statelig ansvar å ta vare på den, sier plansjef i Vestby kommune Lars Grimsgaard.

Prosjektet står nå bom fast.

Hva som skal skje med det 135 år gamle, bevaringsverdige byggverket er derfor i det blå.

Jernbaneverket skriver i et brev til kommunen at så lenge brua er i deres eie, må Jernbaneverket tilstrebe å hindre at objekter fra brua kan løsne å falle ned på personer og objekter på bakkenivå.

Det er i hvert fall en fattig trøst for dem som bor på stedet.

Hølen bru

NÆRE: Kafeen til Anne Pettersen ligger like ved jernbanebrua i Hølen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK