Hopp til innhold

Jensen-saken: Regjeringen snur – utsetter gransking av politiet

For ett år siden slo justisministeren fast at politiet skulle granskes. Nå har departementet ombestemt seg, og vil ikke engang se på saken før det foreligger en rettskraftig dom i Eirik Jensen-saken.

Prosedyrer i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

MÅ MØTE I RETTEN IGJEN: Tirsdag må den pensjonerte politimannen Eirik Jensen møte i en ny maratonrettssak i lagmannsretten, som skal pågå helt til februar neste år. Nå sier Justisdepartementet at de ikke vil starte på den varslede granskingen av politiet, før Jensen-saken er rettskraftig avgjort.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I kjølvannet av at den tidligere politimannen Eirik Jensen i september i fjor ble dømt til 21 års fengsel, tok daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) initiativ til en ekstern og uavhengig gransking. Amundsens begrunnelse var at tilliten til politiet var svekket som følge av Jensen-saken.

– Det handler om deres ledelse og kultur og jeg mener en grundig og ekstern gjennomgang vil være til god lærdom for framtiden, sa statsråden til NRK.

Gjennomgangen skulle gjøres uavhengig av skyldspørsmål og rettssakens endelige utfall. Dermed var det ingen grunn til å vente på en rettskraftig dom.

Vil vente

Et sentralt spørsmål, gitt at premissene i dommen var riktige, var hvordan den profilerte politimannen kunne samarbeide med hasjsmugleren Gjermund Cappelen i flere år, uten å bli oppdaget.

Politirådet inviterer til pressetreff

Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold var åpen for en ekstern gransking, men ønsker ikke å kommentere utsettelsen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo politidistrikt, sa blant annet at det hadde kommet noen «røyksignaler» om at Jensen ikke hadde fulgt informantinstruksen, og at ledere i politiet «kanskje kunne ha vært mer på».

Sjøvold sa også at han var åpen for en gransking, og mente den burde gjennomføres av noen utenfor Oslo-politiet.

Nå har imidlertid Justisdepartementet ombestemt seg.

Vil ikke påvirke ankesaken

Departementets kommunikasjonsavdeling skriver i en e-post til NRK: «Justis- og beredskapsdepartementet vil etter at det foreligger en rettskraftig dom, vurdere om det skal gjennomføres en gjennomgang og utredning om saken.»

En avgjørelse i lagmannsretten er ventet i februar neste år. Dersom deler av saken også tas inn til behandling i Høyesterett, innebærer det at utsettelsen blir betraktelig mer omfattende.

Justisminister Tor Mikkel Wara

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara ønsker ikke å kommentere utsettelsen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

En gransking er altså ikke engang påbegynt utredet, nesten ett år etter at dommen falt i Oslo tingrett.

Departementets politiske ledelse ønsker ikke å stille til intervju, men kommunikasjonsavdelingen opplyser at årsaken til at de har snudd er at de ikke ønsker å påvirke den kommende ankesaken, som begynner allerede tirsdag.

Politimester i Oslo, Hans-Sverre Sjøvold, henviser overfor NRK til det han sa i fjor om en mulig gransking, men ønsker nå ikke kommentere noe rundt fremdriften.

– Politiet er avhengige av tillit

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, støttet initiativet til en gjennomgang av Oslo-politiets arbeidsmetoder i kjølvannet av Jensen-saken. Han mener en slik gransking bør ta utgangspunkt i å finne ut hva som har skjedd, og hvor forbedringspotensialet ligger.

Organiserig av politidistrikter, Sigve Bolstad: Forbundsleder

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det handler om å snu alle steiner, fordi politiet er avhengige av tillit, sier Bolstad.

PF-lederen var ikke kjent med at saken hadde blitt lagt på is, da NRK snakket med ham denne uken.

– Jeg forstod at man gitt alvorlighetsgraden i tiltalen, skulle sette i gang med en ekstern gransking. Hvis det ikke har skjedd, så er det uheldig. Dette er ikke noe som kan eller bør gå i glemmeboka.

– Må undersøke om politiet bryr seg

Marius Dietrichson, leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, har tidligere tatt til orde for å gjennomgå alle dommer som er avsagt på grunnlag av bevis Jensen har hentet inn som politimann.

Dietrichson, som påpeker at han ikke vet om Jensen er skyldig eller ikke, er også svært kritisk til at granskingen har blitt lagt på is.

Forsvarsadvokat Marius Dietrichson på kontoret

Marius Dietrichson i Advokatforeningen mener Oslo-politiet bør granskes med bakgrunn i Jensen-saken.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

– Hvis Jensen er skyldig, så har han kunnet operere i Oslo-politiets midte, uten at noen har reagert. Man må undersøke er om dette er noe politiet i det hele tatt bryr seg om. Hvis ikke noe har skjedd på ett år, mener jeg det understreker betydningen av at organisasjonen bør granskes nærmere.

– Viktig for å bygge opp tillit

Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge reagerer sterkt på at så lite har skjedd på et år. Hun mener det ville vært best om arbeidet kom i gang raskt og foregikk parallelt med den store omleggingen av politiet, politireformen.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp).

Sps justispolitiske talskvinne Jenny Klinge.

Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

– Man kan jo lure på om Justisdepartementet har problemer med å holde tråden i arbeidet sitt, med så mange vekslende justisministre. Det er et problem for oss på Stortinget at regjeringen ikke følger opp det de gir løfter om, sier hun.

Etter Per-Willy Amundsen avgang i januar, satt Sylvi Listhaug i statsrådstolen frem til mars. Nåværende justisminister er Tor Mikkel Wara.

Kjell Ingolf Ropstad, justispolitisk talsmann i KrF, støtter kritikken fra Klinge.

Kell Ingolf Ropstad

KrFs justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Samtidig vet man at saken ikke er rettskraftig, men når justisministeren varslet at man ønsket en ekstern gjennomgang på en uavhengig basis, og ikke knyttet til denne saken, så var jeg enig i at det hadde vært viktig for å bygge opp tillit, og sikre at politiet jobber på en best mulig måte.

– Når regjeringen tidligere har vært så tydelige på at de mener dette er viktig for å bygge opp og sikre tilliten til politiet, så under jeg meg over at de ikke har kommet lenger.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Maria Karine Aasen-Svensrud sier til NRK at hun støtter at departementet vil vente på en rettskraftig dom, men er åpen for en annen type gjennomgang av politiet.

Einar Aas, Eirik Jensens tidligere kollega i Oslo-politiet, uttalte i kjølvannet av Jensen-dommen at det ville være «naturlig med en gransking», gitt den alvorlige dommen. Aas, som i dag ikke lenger jobber i Oslo-politiet, skriver i en SMS til NRK at han ikke ønsker å uttale seg om saken før det foreligger en rettskraftig dom.

Justisdepartementet er foreholdt kritikken fra Bolstad, Dietrichson, Klinge og Ropstad, men ønsker ikke å kommentere denne.

Einar Aas

Politiinspektør Einar Aas vitnet i rettssaken mot Eirik Jensen i Oslo tingrett. Ha sa da blant annet at Jensen hadde et «grusomt rykte».

Foto: Ola Mjaaland / NRK