Hopp til innhold

- Oslo skal bli tryggere for alle

Jan Bøhler (Ap) vil jobbe for å hindre de mange innbruddene, ranene, voldsepisodene og tyveriene i hovedstaden.

Jan Bøhler (Ap)
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

En tryggere by er hans viktigste sak lokalt.

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- De mange innbruddene, ranene, narkomiljøene, voldsepisodene og tyveriene skyldes at mafiapregede gjenger har fått mer fotfeste. Politiet må styrkes så det kan angripe den organiserte kriminaliteten på bred front, samtidig som det må utvikle sitt forebyggende arbeid blant barn og unge, sier Bøhler.

Jan Bøhler er Arbeiderpartiets 3. kandidat foran høstens stortingsvalg.

Trygghet er også sentralt for Bøhler på nasjonalt nivå.

- Trygghet for en verdig alderdom og lov og orden blir viktig for meg de neste årene, sier Bøhler.

Solidaritet og styringsevne

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Rett og plikt, solidaritet, og styringsevne.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Å skape brede løsninger og resultater som hjelper folk, sier han.

- Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Alle.

- Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Ingen skal utelukkes, sier Bøhler.

Rusakutt for de avhengige

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Ja, hvis mulig å oppnå enighet om dette, sier Bøhler.

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- Samle høyspesialisert medisin så vi kan gi alle pasienter det beste tilbudet, og bruke ressursene bedre til å få unna køene. De rusavhengige trenger en rusakutt for å få behandling straks etter overdoser og ellers når de er motiverte, sier han.

Leksehjelp inn i skoledagen

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Andelen som kommer fra andre land er ikke et problem i seg selv. De er like forskjellige seg imellom som oss andre. Vi vil styrke velferdstiltakene i disse boområdene – med gratis kjernetid i barnehagene for at alle skal lære norsk, leksehjelp for alle som en del av skoledagen, rett til lærlingeplass for å få ned frafallet i videregående, nye områdesatsinger i blant annet Groruddalen, Indre Øst og Søndre Nordstrand, sier Bøhler.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Vi vil ha en heldagsskole der leksehjelp, fysisk aktivitet og måltider legges inn i den utvidede skoledagen, sier han.

Les også:

Vil gjeninnføre husleieregulering

Nesten idyll i Oslo Ap

Duket for Jan og Jonas