Jakter saksbehandlere i utlandet

Halden kommune fikk ikke kvalifiserte søkere til teknisk etat.

Norsk, dansk og svensk flagg

SØKER UT AV LANDET. Halden kommune trenger fire nye ansatte til teknisk etat. Nå kaster kommunen blikket ut over landegrensen.

Foto: Colourbox

Halden kommunes tekniske etat søkte i høst etter fire saksbehandlere for å styrke byggesaksavdelingen.

Avdelingen sliter med lang ekspedisjonstid og etterslep.

Etter en evaluering av søkerne har kommunen ikke funnet det de lette etter.

- Vi fikk inn seks søknader. Vår vurdering er dessverre at ingen av søkerne er kvalifiserte, sier konstituert rådmann Eivind Hansen til NRK.no.

Les også:

Eivind Hansen

ØNSKER SEG SMIDIGHET. Konstituert rådmann på jakt etter folk. Eivind Hansen ønsker seg en mer serviceorientert teknisk etat.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Må se ut av landet

Halden kommune er den senere tid kraftig kritisert fra bygg- og entreprenørhold, fordi byggesaksbehandlingen av nye søknader kan ta inntil tre måneder.

Dette har blant annet medført at byggmestere ikke har fått godkjenning for å starte opp nye prosjekter, eller at de ikke har fått såkalt "ferdigattest" for avsluttede oppdrag.

Bransjen mener at forsinkelsene kan bety at hjulene ikke går fort nok rundt, noe som kan medføre permitteringer.

Snekker

FLASKEHALS I BYGGEPROSSSEN. Halden kommunes tekniske etat oppleves som en flaskehals i byggeprosessen. Det er inntil tre måneders saksbehandlingstid for nye byggesaker.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

For å bøte på forholdene har Halden kommune leid inn eksterne konsulenter til byggesaker.

Nå haster det med å få folk på plass, og Hansen er forberedt på å utvide horisonten for å skaffe folk.

- Vi forbereder sak angående styrking av forvaltning og vann og avløp, og vil koordinere dette med ny utlysning på byggesak.

Søkeområdet vil bli utvidet blant annet til Sverige og Danmark, sier Eivind Hansen til NRK.no.

Les også:

Utskjelt etat

Halden kommunes tekniske etat har vært i fokus i mange sammenhenger gjennom flere år, og dessverre har sakene ofte vært av negativ art.

Byggesaker, der Haldens innbyggere har følt seg forskjellsbehandlet av kommunens ansatte har preget mediaoppslagene.

En rapport fra Østfold kommunerevisjon, om ulikebehandling av byggesaker fra saksbehandler til saksbehandler og fra sak til sak, underbygger påstandene fra publikum.

Bygge- og eiendomsbransjen gjorde i 2010 opprør og krevde omveltninger i teknisk etat.

Nylig trakk en tidligere etatssjef seg på grunn av det han beskrev som "manglende rammevilkår fra politikerne" til teknisk etat, noe som heller ikke har bidratt til å fjerne det negative fokuset ved etaten.

Etter at Evivind Hansen overtok som rådmann i mars i år, har det vært forsøkt gjennomført endringer i teknisk etat, og det er gjort en del omorganseringer.

Hansens visjon er at byggesaksavdelingen skal være et "lavterskeltilbud" til befolkningen a la Larvik, der innbyggerne og utbyggere skal få behandlet sine saker nærmest "over disk".