Jakter på ulvejegere

Foreningen Aksjonen Rovviltets Røst (ARR) ruster til kamp mot illegal avlivning av ulv.

Ulv

NETTVERK AV INFORMANTER SKAL TA ULVEJEGERNE. Aksjon Rovviltets Røst (ARR) har et omfattende nettverk av informanter på svensk og norsk side, som samler inn opplysninger om hva som rører seg i skogene.

Foto: Lars Gustavsen, Østlendingen / SCANPIX / Scanpix

Aksjon Rovviltets Røst (ARR) ruster nå til kamp mot det de hevder er omfattende illegal avliving av ulv.

– Vi må komme den omfattende illegale ulvejakta til livs, sier foreningens leder Dag Bjørndahl til Indre Akershus Blad.

Formålet med foreningen er å kjempe for at store og små rovdyr skal ha sin aksepterte plass i faunaen på lik linje med andre dyr.

Les også:

Nedslående tall

Bjørndahl viser til tall fra forskningsprosjektet Skandulv, som forteller at illegal jakt er den største dødsårsaken i den skandinaviske ulvestammen.

– De nylig publiserte tall fra bestandsregistreringen i vinter forteller at alfadyrene i nesten samtlige ulverevirer her i landet har blitt borte.

Herover har såvel Galventispa som hennes make og tispa i Aurskog-reviret forsvunnet. Vi har gode indikasjoner på at flere av de savnede alfadyrene er blitt avlivet gjennom illegal virksomhet, sier Bjørndahl.

Les også:

Skal jakte på giftåter

I tida framover vil foreningens medlemmer trappe opp sin virksomhet i skogene betraktelig, skriver Indre.no.

– Vi ønsker gjennom vår tilstedeværelse å gjøre det mer utrygt for de som er ute etter å avlive ulv, enten med våpen eller med gift.

Spesielt sistnevnte vil vi sette ekstra fokus på. Våpenet her er hunder, som er spesialtrent til å finne frem til eventuelt utlagt forgiftet kjøtt til ulven, forteller Bjørndahl.

Han sier at utlegging av giftåte trolig er mer utbredt enn de fleste er klar over, og at det er en barbarisk form for avlivning.

- Vi kjenner flere tilfeller i Sverige, og nå senest for en måneds tid siden skjedde det også i Trømborgfjella i Østfold.

Les også:

Gift i kjøttstykke

Politiet mistenker at ulv er forsøkt forgiftet i Trømborgfjella i Eidsberg.

Det ble oppdaget gift i et kjøttstykke, som ble lagt ut ved et elgkadaver ved Ambjørnrud i Trømborgfjella, som ligger i et forvaltningsområde for ulv.

Politiet ser svært alvorlig på saken.

- Dette ser politiet på som alvorlig miljøkriminalitet, sa påtaleansvarlig i Follo-politiet, Tor Anders Pedersen til NRK tidligere i år.

- Strafferammen er på seks års fengsel, opplyser han.

- Hvorfor er det så høy strafferamme på dette?

- Det er fordi ulv er på en såkalt rødliste. Det er en utrydningstruet dyreart, sier Pedersen.