Jakter på flere gjerningsmenn

Erfaringer fra Lommemann-saken er bakgrunnen for at politiet på Romerike ba Kripos om hjelp etter flere bortføringsforsøk av unge jenter.

Gamle Dalen skole i Fet

En 15 år gammel jente ble 21. september forsøkt dratt inn i en grå varebil ved gamle Dalen skole i Fet.

Foto: Kalle Turkerud / NRK

De siste ukene har det vært flere bortføringsforsøk på Østlandet. Først ble en ung jente på 13 år forsøkt dratt inn i en bil da hun var på vei til skolen i Eidsvoll.

Dagen etter ble en 15 år gammel jente forsøkt dratt inn i en varebil i Gan i Fet. Også i Bærum og Drammen har det den siste tiden vært forsøk på bortføring.

Episodene har skapt frykt i lokalmiljøene rundt skolene der dette skjedde.

Sammenligner sakene

Politiadvokat Jon Aga

Politiadvokat Jon Aga i Romerike politidistrikt

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

– Vi finner det naturlig å få en grundig sammenligning mellom sakene. Erfaringen fra Lommemann-saken har vist at en gjerningsmann kan slå til flere steder, sier politiadvokat Jon Aga i Romerike politidistrikt til Aftenposten.

Lommemannens overgrep skjedde mot mindreårige gutter over hele Sør-Norge i flere år, men ble av de ulike politidistriktene kun registrert som enkeltsaker. Politiet hadde ingen system for å avsløre om det var snakk om samme gjerningsmann.

Aga sier også til avisen at politiet ønsker å undersøke om det finnes flere tilfeller av forsøk på bortføring av barn i andre distrikter, som kan ha likhetstrekk med de sakene som nå etterforskes.

– Vi holder fortsatt mulighetene åpne for at det er en person.

Ba Kripos om hjelp

Lørdag ble det kjent at politiet på Romerike har bedt Kripos om hjelp til å etterforske bortføringsforsøkene.

– Kripos vil kunne vurdere sakene opp mot potensielle moduskandidater. I tillegg kan de vurdere eventuelle sammenhenger mellom episodene på Romerike med lignende saker andre steder, sier Aga til NRK.

Før helgen gikk politiet også ut med en fantomtegning av en mann som ifølge vitner er observert i området i Fet der den 15 år gamle jenta ble forsøkt dratt inn i en bil.