Hopp til innhold

Ja til heroinrøykerom i Oslo

Sprøytenarkomane kan få tilbud om eget heroinrøykerom i Oslo. Målet er å redusere antall overdosedødsfall.

rusmisbruk

Norge har lenge ligget på overdosetoppen i Europa, og den utbredte sprøytebruken blir sett på som en av årsakene til dette.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Denne uken sa Helse- og sosialkomiteen i Oslo ja til etablere et slikt røykerom i tilknytning til byens sprøyterom som flytter inn i nye lokaler i Storgata 36 ved årsskiftet.

I sprøyterommet er det i dag kun lov å injisere heroin, men forbudt å røyke det narkotiske stoffet. Det vil flere Oslo-poltikere ha en slutt på.

Norge på overdosetoppen

De siste årene har tallet på overdosedødsfall ligget på mellom 250 og 300 i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, og Norge har over lang tid ligget på overdosetoppen i Europa.

Tone Tellevik Dahl (Ap)

Tone Tellevik Dahl håper et heroinrøykerom kan være på plass neste år.

Foto: Oslo Arbeiderparti

Den utbredte sprøytebruken blir sett på som en av årsakene til dette. Flere mener derfor faren for overdose reduseres betraktelig ved å røyke stoffet i stedet.

– Det å røyke heroin kontra det å injisere stoffet med sprøyte reduserer helseproblemene og faren for overdose betydelig, sier leder Tone Tellevik Dahl (Ap) i Helse- og sosialkomiteen.

Det er Tellevik Dahl som står bak forslaget om å opprette et heroinrøykerom på det nye mottakssenteret i Storgata i Oslo sentrum.

I andre land har overdosedødsfallene fått en kraftig nedgang etter at de fikk heroinavhengige til å gå over fra å injisere stoffet til å røyke det. Dette gjelder for eksempel Nederland.

– Et spørsmål om toleranse

Eric Johanssen i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon tror likevel ikke sprøytenarkomane vil benytte seg av røykerommet.

Eric Johannessen i Rio

Eric Johanssen i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.

Foto: Rio

– Dette er et spørsmål om økonomi og toleranse. Man må røyke mye mer heroin for å oppnå den samme effekten som man får av en liten injisering.

– Samtidig er dette er en ikke veldig pengesterk gruppe det er snakk om, som ikke har økonomi til å kjøpe så mye heroin som det trengs for å oppnå den samme rusen, sier Johanssen til NRK.

Tellevik Dahl forstår Johanssens bekymring, men mener likevel et slikt tilbud kan hjelpe mange.

– Brukerorganisasjonene og helsepersonell må også jobbe systematisk med motivering og holdningsskapende arbeid overfor denne gruppen rusmisbrukere for å få flere over på røyking.

Må en lovendring til

Dette er forøvrig ikke første gang forslaget om et eget røykerom for heroinbrukere har vært oppe. Også i 2010 ønsket byrådet i Oslo å dele ut røykeutstyr til heroin til sprøytenarkomane i hovedstaden.

Nå er saken oversendt Helse og omsorgsdepartementet. De må ta stilling til om begrensningene i sprøyteromsloven skal fjernes, slik at flere brukergrupper kan få adgang til sprøyterommet.

Sier de ja blir det opp til bystyret i Oslo å avgjøre om det blir et røykerom.

Byrådet antyder at et heroinrøykerom med husleie og personell vil koste rundt en million kroner i året.