Ishallsaken til kommunestyret

Halden-ordfører ønsker ishallsaken behandlet i kommunestyret 18. oktober.

Halden Ishall

KOMMUNESTYRET AVGJØR ISHALLSAKEN. Saken om utbyggingen av Halden ishall har vært en verkebyll for haldenserne i flere år. Påstandene har vært sterke, og saken har vært gransket av KPMG.

Foto: Rainer Prang / NRK

Saken om utbyggingen av Halden ishall har ridd kommunen som en mare, de siste tre årene.

Det er kommet påstander om politisk torpedering av ishall-prosjektet, og det er fremmet påstander om at utbyggingen av ishallen har vært helt ute av kontroll.

Kontrollutvalget i Halden kommune hadde saken på sakskartet i sitt møte den 12. september i år, og besluttet å sende saken i retur til kommunestyret.

- Denne saken blir satt opp på kommunstyrets kart den 18. oktober i år, sier ordfører i Halden komune, Thor Edquist (H) til NRK.

Les også:

Opposisjonspolitikere i Halden

KRAV OM ÅPEN HØRING I 2011. Kravet om en åpen høring i 2011 var undertegnet av fra venstre Geir Helge Sandsmark (Venstre), Jon Brevig (Senterpartiet), Thor Edquist (Høyre), Per Egil Evensen (Frp) og Vibeke Julsrud (De Grønne) fra den daværende opposisjonen. I tillegg sluttet Pensjonistpartiet seg til kravet. I dag er Frp og Pensjonistpartiet i opposisjon, mens de øvrige utgjør flertallet sammen med Krf.

Foto: TV

Åpen høring?

Ishallsaken har vært gransket av KPMG, som la frem sin rapport i mars i år, og slo fast at flere - også Halden kommune - kunne kritiseres for hvordan håndteringen av utbyggingen hadde forløpt.

Ishallen ble stengt høsten 2009, og som en direkte følge av dette gikk ishockeyklubben Comet, som da spilte i Eliteserien konkurs. Det gikk to år, før hallen ble åpnet.

KPMG har sagt at granskingen kunne ha fått et helt annet resultat, dersom de hadde fått tildelt seg flere og/eller andre dokumenter, enn det som var fremlagt for granskerne fra rådmannsstaben.

Nåværende ordfører Thor Edquist, var en av de som krevde åpen høring i 2001 før valget, noe han heller ikke er fremmed for i dag.

- I løpet av et år har jeg erfart, at åpne høringer i kommunen er svært uvanlig. Det har imidlertid vært gjennomført slike høringer ved et par anledninger, så det er mulig.

Det finnes dog ingen retningslinjer for hvordan en slik praktisk høring skal gjennomføres, slik det for eksempel gjøres i Stortinget, sier Edquist til NRK.

Les også:

Politikere og ansatte i Halden kommune

VARSLET STEVNING. Politikere og administrasjon i Halden kommune, som har vært involvert i ishall-saken, vil bli stevnet for retten som vitner i en eventuell rettsak med tidligere byggeleder Thor-Ivar Engebretsen. Øverst fra venstre Per-Kristian Dahl (tidligere ordfører Ap), Egil Lund Pettersen (Frp) og Roar Lund (H). Nede til venstre eks-rådmann Per Egil Pedersen, Svein Olaussen (Ap) og Åsmund Bråtekas (eks-kommunalsjef teknisk etat).

Foto: NRK/Halden Dagblad

- To saker med samme bakgrunn

Det er to ulike saksforhold Halden kommunes politikere kan måtte ta stilling til, knyttet til ishallsaken.

Det ene forholdet dreier seg om å få klarhet i hva som faktisk skjedde, da ishallen ble stengt og de påstandene som kom mot styremedlemmene i Halden Ishall AS og Halden ishall eiendom AS, om at byggeprosjektet hadde vært helt uten styring, og at det var brukt dobbelt så mye penger, som budsjettert.

Det andre forholdet dreier seg om tidligere byggeleder Thor-Ivar Engebretsens varslede erstatningssøksmål mot kommunen.

Engebretsen mener den tidligere politiske og adminstrative ledelsen i Halden kommune baksnakket ham så kraftig, at han fikk sparken i ISS, som stod for utbyggingen av ishallen.

- Jeg synes det er vanskelig å skille de to sakene helt ad, for i mine øyne henger de sammen.

Det som er komplisert er at Engebretsen ikke hadde noe ansettelsesforhold i Halden kommune, men i ISS. Det var ISS, som hadde arbeidsgiveransvaret, sier Thor Edquist.

Les også:

- Flertallet bestemmer

Granskingen KPMG gjennomførte har bestått av vurdering og systematisering av tilgjengelig dokumentasjon, samt intervjuer av ni personer – som har hatt ulike roller i forbindelse med at ishallen i Halden ble utbygget og ombygget.

Rapporten fra KPMG ble behandlet i kommunestyret i mars i år, der det ble vedtatt at saken skulle sendes Kontrollutvalget

Vedtaket fra kommunestyret torsdag 8. mars 2012 lyder:

"Saken oversendes Kontrollutvalget. Kontrollutvalget bes vurdere behov for eventuell videre behandling i saken."

Men sommel på rådhuset førte til at saken ble liggende urørt i flere måneder, og først sendt til Kontrollutvalget i sommer.

I møtet i Kontrollutvalget den 12. september ble saken vurdert som for dårlig dokumentert, og sendt tilbake til kommunestyret.

Nå settes saken på kommunestyrets kart atter en gang.

- Det skjer fordi det er første kommunestyremøte etter at Kontrollutvalget sendte saken tilbake til kommunestyret for videre behandling, sier Edquist.

Han er usikker på hva slags avklaring, som kan komme.

- En avklaring er så mangt. Men kommunestyret skal ta stilling til sakens videre skjebne, sier han.

Har du noen "personlig mening" om dette?

- Jeg mener at en åpen høring kan være et alternativ, men det er det i så fall kommunestyret, som må bestemme, sier Thor Edquist til NRK.no.