Ishallgranskerne i gang

Rådgivnings- og revisorselskapet KPMG har startetgransking av ishall-saken i Halden.

Halden ishall - montasje

KPMG TIL HALDEN. Det er rådgivnings- og revisorselskapet KPMG, som har fått jobben med å granske Halden ishall.

Foto: NRK/Scanpix

Det er rådgivnings- og revisorselskapet KPMG, som har fått jobben med å granske Halden ishall.

I følge Halden kommune ble byggearbeidene nær sagt dobbelt så store, som de opprinnelig var ment, og det er sagt at ishallen ble feil bygget.

Motsatt er det hevdet at det er politisk trenering og administrativ inkompetanse, som er årsakene til at Halden ishall ble stengt, Comet gikk konkurs i 2009 og at ishallen fortsatt ikke har en permanent brukstillatelse.

Les også:

Halden Ishall

SANT OG USANT RUNDT HALDEN ISHALL. Fra flere hold er det hevdet at ishallen aldri skulle ha vært stengt. Fra kommunens side er det hårdnakket hevdet at hallen ikke kunne holdes åpen.

Foto: Trond Johnsen / NRK

- Snakke med folk

KPMG var det ene av to selskaper Halden kommune endte opp med, da de utlyste anbud på gransking av ishallen.

Selskapet har rundt 900 ansatte ved 26 kontorer i Norge, og tilbyr tjenester innenfor revisjon, skatt og avgift, samt annen rådgivning.

- Vi skal gå igjennom dokumenter i saken, og vi vil ntervjue en del av de som har vært involvert, sier KPMGs Per Sundbye, som leder granskingsoppdraget.

Han ønsker forøvrig ikke å utdype nærmere hvordan KPMG skal jobbe med saken, men bekrefter at oppdraget både går ut på å gjennomgå skriftlig dokumentasjon og foreta intervjuer.

- Vi har hatt et oppstartsmøte. Vårt oppdrag skal være ferdig til 30. november , sier Sundbye til nrk.no.

Kommende onsdag skkulle to granskere fra KPMG komme til Halden for å intervjue et knippe politikere. Møtet ble avlyst på grunn av at få hadde anledning til å møte rganskerne.

Les også:

Halden Ishall

KOMME TIL BUNNS. KPMG skal levere sin granskingsrapport senest 30. november i år.

Foto: Rainer Prang / NRK

Bokettersyn og politianmeldelse

Det har vært en storm rundt byggingen av Halden ishall i flere år.

Skatteverket gransket bilag under et bokettersyn i Halden Arena AS - tidligere Halden ishall - i februar i år.

Bokettersyn er myndighetenes gransking av regnskapsbøker. Bokettersynet gjennomføres som oftest som et ledd i prøve av selvangivelse eller klage over ligningen, eller ved mistanke om ulovligheter.

Entreprenørselskapet ISS anmeldte i 2010 sin tidligere regionsjef i Østfold, Thor-Ivar Engebretsen, som hadde ansvar for utbyggingen av Halden ishall fram til i fjor sommer.

ISS har rettet et personlig krav mot ham på 14 millioner kroner.

Engebretsen på sin side anmeldte ISS for falsk anmeldelse, og krevde tre millioner i erstatning.

I våres henla Østfold-politiets Øko-seksjon begge anmeldelsene.

Stengt eller ikke stengt

Da Halden ishall ble stengt for Comet høsten 2009, klappet klubben sammen.

Fra før av hadde ishockeyklubben dårlig økonomi, men uten en ishall å trene og spille kamper i, ble situasjonen uoverkommelig.

- Det var unødvendig å stenge hallen. Poenget var at brannteknisk konsulent COWI i sin rapport åpnet for at man kunne bruke vakter i ishallen under trening og spill, sa ingeniør og tidligere medlem i ishallstyret, Klaus Offenberg, til nrk.no i fjor høst.

Klaus Offenbergs forslag om å bruke vakter i hallen under trening og kamper ble ikke tatt til følge.

Kommunalsjef Åsmund Bråtekas mener kommunen handlet riktig, da hallen ble stengt.

- Det er vel dokumentert at det var omfattende bygningstekniske og branntekniske mangler ved bygget.

Brannteknisk konsulent COWI ville ikke signere kontrollerklæringen og ville ikke gå god for brannsikkerheten i bygget. Det var det kun COWI som var legitimert til å gjøre, mente Bråtekas.