Hopp til innhold

Isbot 40 ganger høyere i Stockholm

Boten for ikke å fjerne farlig snø og is fra takene i Oslo er alt for lave, mener politiet i Stockholm. I den svenske hovedstaden risikerer gårdeiere opp til 200.000 kroner i bot.

Istapper

Boten for ikke å fjerne istapper i Oslo er akkurat hevet til 5 000 kroner. Det er likevel bare en brøkdel av nivået i Stockholm.

Foto: Erik Engen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Boten for ikke å fjerne farligere istapper i Oslo, er akkurat økt til 5000 kroner. Likevel er den bare en brøkdel av boten i Stockholm.

Politiet i Stockholm opplever at gårdeiere fjerner is fra takene i frykt for bøter. I den svenske hovedstaden kan man få en bot på 200 000 kroner for farlig is på takene.

Politiinspektør i Stockholm Jesper Hellberg meiner Oslo-bota er altfor lav.

Se video: Historisk istappbot i Oslo

Hvor mye mener du gårdeiere skal betale i bot hvis de ikke fjerner farlige istapper?

Diskutér saken under artikkelen.

Fjerner etter advarsel

– Jeg skulle ikke legge den på 5000 kroner. For å få effekt har politimyndighetene i Stockholm erfart at vi må opp på det nivået som vi har lagt oss på, sier Hellberg.

En bot på 5000 kroner er det som kioskeiere i Stockholm risikerer for å ha ulovlige reklameskilt på fortauet.

– Og vi synes at snø og is på taket er mye alvorligere enn skilt. Folk kan bli skadet og faktisk dø hvis de får en isblokk i holdet, sier Hellberg.

Se opp for istapper

Det bør svi hardere for gårdeiere å ikke fjerne istapper, mener advokat.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Kunne vært ungått

Advokat Christian Lundin representerer familien til Robin Aleksander Helmersen, som ble alvorlig skadd etter han fikk en isblokk i hodet i Oslo i fjor.

Alvorlig skadet etter takras

Gårdeier tiltalt etter isras

– Det ville hatt en preventiv effekt for da skjønner gårdeierne at de må ta det alvorlig å forhindre at det skjer ras. Hvis de ikke følger opp forpliktelsene alle gårdeiere har, ville det kostet dem dyrt. Da er 5000 kroner en altfor lav sats etter mitt syn, sier Lundin.

Han mener at man må opp på samme nivå som i Stockholm hvis det virkelig skal føles som en straff for de fleste gårdeiere i Oslo.

Fikk istapp i hodet

– Med en høyere bøtestats kunne kanskje ulykken i Oslo i fjor vært unngått. Men det er klart at slik satsen var tidligere, med 500 kroner, risikerte gårdeierne alt for lite og det fikk jo i denne saken et svært tragisk utfall, avslutter Lundin.

Eierne av gården hvor isblokken falt fra er tiltalt for uaktsom legemsbeskadigelse. Saken skal opp for retten i juni.