Investerer nesten en kvart milliard i Halden

Etter at det i mange år har hvilt tunge skyer over Saugbrugs i Halden, ser det nå mye lysere ut.

Norske Skog Saugbrugs

Når Norske Skog nå investerer nesten en kvart milliard kroner på Saugbrugs, ser fremtiden mye lysere ut for papirfabrikken.

Foto: Rainer Prang / NRK

Norske Skog vil investere 220 millioner kroner i en utvidelse og ombygging av tremasseanlegget ved Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Det gamle tresliperiet vil bli erstattet av et moderne anlegg.

– Det betyr at vi kan legge ned det gamle sliperiet. Vi får lavere energikostnader og forbruk av råvarer, og vi får lavere vedlikeholdskostnader, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig til NRK.no.

Vil ha like vilkår som EU-land

Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog.

Carsten Dybevig sier investeringene er helt avgjørende for Saugbrugs sin eksistens,

Foto: Norske Skog

Norske Skog klager over at svenske og finske konkurrenter i EU har bedre vilkår enn dem.

– Denne investeringen er helt nødvendig for oss for å få økt konkurransekraft i forhold til våre konkurrenter i Sverige og Finland. De har rammevilkår som er mye bedre enn oss, for eksempel i forhold til eiendomsskatt og avskrivingsregler.

Garanterer ikke for arbeidsplasser

Treforedlingsindustrien er ikke den industrien som går best for tiden. Nylig begjærte Peterson Paper i Moss seg selv konkurs. Og i desember bestemte Norske Skog seg for å legge ned papirfabrikken på Follum i Ringerike.

Også ved Saugbrugs har de slitt på ulike måter, noe som har ført til kutt i staben. Men selv om det nå investeres betydelig beløp i papirfabrikken, vil Dybevig ikke garantere for at arbeidsplassene i fremtiden.

– Vi foretar hele tiden tilpasninger, både i forhold til hvor mye vi produserer og i forhold til bemanning. Dette er ting vi evaluerer hele tiden.

Åpner om to år

Enova har gitt tilsagn om støtte på 50 millioner kroner på grunn av den energisparingen prosjektet gir.

Oppstart av masseanlegget vil være i løpet av våren 2014.