Intet håp for Aker

Uaktuelt å utsette flyttingen bydel Alna til Ahus, sier Helse Sør-Øst. Dette til tross for Oslo kommunes krav om en pause.

Ahus

Flyttingen til Ahus vil gå som planlagt.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Arbeidet med å legge ned Aker sykehus fortsetter med uforminsket styrke til tross for Oslo bystyres krav om timeout.

Det betyr at overføringen av de siste pasientene fra Groruddalen til Ahus skjer som planlagt.

Les: – Godtar nedleggelse av Aker

Les også: - Krever full omkamp om Aker

– Timeplanen ligger fast

Ifølge viseadministrerende direktør Bård Lilleeng i Helse Sør-Øst er det uaktuelt å utsette flyttingen av bydel Alna.

– Tidsplanen for flytting av nytt oppdragområde til Ahus ligger fast. Men vi vil jo bruke gjennomgangen til læring, og for å sikre at avslutningen til Alna skjer på en så god måte som overhodet mulig.

Gjennomgangen Helse Sør-Øst-direktøren snakker om er den lille innrømmelsen de mektige helsebyråkratene har gitt Oslo-politikerne.

I slutten av januar vedtok bystyret et enstemmig krav om at overføringen av bydel Alna sammen med Follo-kommunene innen utgangen av året skulle stilles i bero inntil erfaringene med Grorud og Stovner er evaluert. Disse to bydelene ble tvangsflyttet fra Aker til Ahus i 2004, og bydelsoverlegene er svært misfornøyd med tilbudet befolkningen får på Lørenskog.

Les: Fortsatt helse på Aker

Trosser vedtak

Erling Folkvord (Rødt)

Erling Folkvord.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Rødts Erling Folkvord tok initiativ til Oslo bystyres protest i håp om å snu nedleggingsprosessen og opprettholde Aker som lokalsykehus for Groruddalen. Han var optimist etter bystyrets vedtak.

– En saklig evaluering vil vise befokningens erfaringer, og den evalueringen vil få betydning for videre utvikling på Aker, sa han den gangen.

Lover kun å skjerpe seg

Men Helse Sør-Øst og Bård Lilleeng levner intet håp for Aker som lokalsykehus, bare om at Ahus skjerper seg hvis det trengs.

– På bakgrunn av deres kommentarer har vi forikret oss om at Ahus gjennomfører en god erfaringsgjennomgang for å se om tilbudet til Grorud og Stovner er så godt som vi har grunn til å tro at det er, og se om det finnes forbedringspotensiale. Vi forutsetter også at Ahus vil bruke denne gjennomgangen for å legge til rette for en god prosess for å ta imot befolkningen fra Alna bydel, sier Lilleeng.

Hva skjer dersom denne gjennomgangen viser at befolkningen på Grorud får for dårlig tilbud på Ahus?

– Da vil det uten opphold vil bli satt i verk nødvendige tiltak for å sikre at tilbudet er så godt som det skal være. Jeg vil imidlertid presisere at vi har ingen grunn til å tro at at ikke tilbudet er på høyde med det tilbudet som befolkningen i Helse Sør-Øst ellers får.

(Saken fortsetter under bildet)

Aker sykehus

Aker sykehus får ikke fortsette som lokalsykehus.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Får heller ikke uavhengig evaluering

Oslo bystyre krevde også at evalueringen skulle gjøres av en uavhengig instans utenom Helse Sør-Øst-systeket. Det kravet blir i utgangspunktet ikke innfridd.

– Det er et moment som har vært til vurdering. Vi føler at det viktigste er at denne evalueringen skjer i et tett samarbeid mellom de som mottar tilbudet fra Ahus, representert ved bydelsadministrasjonen og bydelsoverlegene, og så får man i samarbeid vurdere om det er behov for ytterligere bistand og gjennomgang, sier Lilleeng.