Internett skiller gutter og jenter

Jentene kler opp figurer, guttene administrerer og konstruerer.

En undersøkelse fra Høgskolen i Østfold viser at det er forskjell på internett-bruken blant gutter og jenter

Marius Jensen (t.v.), Elina Silde og Vegard Eriksen sier det er forskjell på hva jenter og gutter liker å drive med på Internett. Foto og video: Anette Torjusen

Det er store kjønnsforskjeller på barns bruk av internett. Det viser en studie fra Høgskolen i Østfold.

Maja Michelsen er stipendiat og forsker på barn og deres bruk av Internett. Studien skal være ferdig neste år, men allerede nå er det flere ting som peker seg ut, forteller hun.

– Jentene og guttene gjør ulike ting på nettet og det er tydelige kjønnsforskjeller, sier hun.

Selv om begge kjønn bruker nettet til mye spilling, viser studien forskjeller.

– Jentene spiller for eksempel ofte spill som går ut på å kle opp figurer, lage mat og innrede rom. Guttene i studien min bruker spill som går ut på å konstruere og bygge ting, eller å administrere byer eller fotballag, forteller hun.

Michelsen har intervjuet åtte barn i alderen 9 til 12 år.

– Jeg har vært hjemme hos dem og undersøkt barnas nettbruk. Jeg har gjort intervjuer, observasjoner og web-opptak. Jeg har også samlet inn andre typer tekster som barna har rundt seg hjemme, for eksempel tegninger, plakater og utklipp.

Teksten fortsetter under bildet.

Maja Michelsen

Maja Michelsen studerer barns bruk av internett og har gjort flere interessante oppdagelser så lang.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Moviestar vs. Minecraft

Ti år gamle Elina Silde ved Åttekanten skole på Hvaler forklarer hvordan Moviestar planet fungerer, et spill som er populært blant jenter på hennes alder.

– Det er en figur som kan gå rund og så kan vi skifte klær, bestemme øyenfarge og gå inn i chat-rom. Der kan vi snakke samme og sånn, forteller hun.

Mens for elleve år gamle Marius Jensen er det Minecraft som gjelder.

– Det ser ut som en vanlig verden av blokker og jord, sånn som vanlig jord består av, forklarer han.

Ti år gamle Vegard Eriksen forteller at mange av jentene i klassen hans spiller spill han ikke er så interessert i.

– Det er mange jenter i klassen min som spiller bloggspill, Moviestar og sånn, men det er det ingen gutter som gjør, mener han.

Hvorfor er det sånn, tror du?

– De tenker nok på andre ting og gjør ikke de samme tingene som oss. Det er for eksempel ikke mange jenter som spiller fotball i klassen min.

Forskjell også på fritiden

Michelsen forteller at det er klare paralleller til fritidsaktiviteter og hva barna holder på med på nettet.

– Da jeg startet studien, tenkte jeg at det ikke var tilfelle. Men nå ser jeg at Internett er knyttet til det de gjør ellers på fritiden. Spiller man fotball på fritiden, er det naturlig at man også spiller fotballspill på nettet. Det kan også være andre koblinger som at jenter som er opptatt av dyr, velger seg dyrefigurer i spill.

– Ved å bruke nettet blir barna «eksperter» på det som opptar dem personlig som for eksempel mote, verdensrommet, dyr eller fotball. En viktig del av det å være på nettet er å vurdere eller å bli vurdert av andre, sier hun.

Barna skiller også på ulik teknologi og har ulike holdninger til ulik teknologi. For eksempel er Ipad knyttet mer til lek, og PC forbindes med skole.

Selv om kjønnsforskjellene er tydelige, får barna god tekstkompetanse, mener hun.

– Når barn er på nettet utvikler de ikke bare en språklig kompetanse, men de lærer også hvordan bilder brukes i kulturen vår. De utvikler altså en tekstkompetanse når de er hjemme. De lærer seg å bruke nettet for eksempel sammen med venner og eldre søsken.

– Spillansvarlige bør ta ansvar

Maja Michelsen forteller at tekstene barna bruker på nettet kan bidra til hvordan de oppfatter hva som har verdi i samfunnet, og bidra til deres forhold til for eksempel kjønn, penger og egen identitet.

Hun mener at de som produserer spill og tekster rettet mot barn, bør ta et ansvar.

– Hvis et nettsted har mange rosa og lille farger, vil barna oppfatte det som et nettsted for jenter. Hvis man vil at barn av begge kjønn skal bruke nettstedet, må man våge å bryte de stereotype rammene. Man må våge å tenke nytt for det som skal lages til barn, avslutter hun.