Skal ta langt flere uten lovlig opphold

Østfold politidistrikt har fått betydelige midler for å ta de uten lovlig opphold. Planlegger intensiv kontroll ut året.

Politiaksjon i Moss

Det skal bli flere kontroller som denne. Her kontrolleres en vaskehall i Moss.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Østfold politidistrikt har fått ekstra økonomisk støtte for å øke antall utlendingskontroller. Fungerende seksjonsleder på Utlendingsseksjon ved Østfold Politidistrikt, Magne Stenkløv, forteller at det betyr daglige kontroller i fylket.

– Det vil gi oss en mulighet til økt tilstedeværelse på de aktuelle arenaene hvor vi finner lovbrudd, og det er forventa at det vil få en betydelig effekt i forhold til måloppnåelse.

Skal gi flere bort- og utviste

Det er den sittende regjeringen som har økt måltallet for antall bort- og utvisninger. Det nasjonale målet for 2015 er å returnere 7 800 personer uten lovlig opphold. Østfold med alle sine grenseoverganger skal ta sin del av disse.

Hvor finner dere de uten lovlig opphold?

– Egentlig er det overalt. Alle de plassen vi oppsøker og kontrollerer bidrar jevnt til antall saker som vi avdekker.

– Det vil si vi vil være tilstede på Svinesund og undersøke personbiler og busser. Vi vil være på utenlandstoget og på flyplassen hvor vi også vil styrke kontrollen, og så vil det være en del arbeidsmarkedskontroller rettet mot brudd på utlendingsloven.

Politiaksjon Moss

Grenseoverganger og arbeidsplasser vil bli kontrollert av Utlendingsseksjonen.

Foto: Heidi Gomnæs

Søker spesielt kriminelle uten lovlig opphold

Mobile vinningskriminelle blir også en viktig målgruppe for Utlendingsseksjonen når de nå skal intensivere kontrollen.

– Det er viktig å si at i måltallet for Østfold politidistrikt så er det et veldig fokus på utenlandske statsborgere som gjør kriminalitet i Norge. De som får forelegg eller rettskraftige dommer legger vi mye ressurser i å følge opp. De blir vurdert i forhold til utvisning - det har en veldig kriminalitetsforebyggende effekt.