Hopp til innhold

Innvandrermenn får bank av kona

Menn som kommer til Norge gjennom henteekteskap, havner ofte på bunnen av rangstigen i familien. Linda Jakobsen ved Betzy Krisesenter er overrasket over hvor mange menn med innvandrerbakgrunn som blir banket opp av kona.

Linda Kristin Jakobsen

Daglig leder ved Betzy Krisesenter møter stadig flere menn med minoritetsbakgrunn som søker hjelp

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Vi trodde dette skulle være et lite problem, og at mesteparten ville handle om psykisk vold.

Linda Jakobsen står i et av rommene som tilbys brukere på Betzy krisesenter i Drammen. Det er et enkelt, hvitt rom med en sofa, et bord, TV og senger, uten noe personlig preg.

Siden 2010 har det bodd mange menn med innvandrerbakgrunn i disse rommene. Hun var ikke forberedt på at mange hadde behov for et krisesenter.

– Så langt er det tendenser til at det er mye mer enn det vi trodde det kom til å være, og det er mer alvorlig vold enn det vi trodde det kom til å være.

Rom for menn i krise

Jakobsen viser frem et av rommene mennene kan bo på ved krisesenteret

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Utsatt fra utlandet

Årsaken til volden er skjevhet i maktforholdet, der menn av utenlandsk opprinnelse er i en sårbar situasjon. Jakobsen forteller at disse ofte er hentet inn fra et annet land for å giftes inn i en familie som alt er etablert i Norge.

– Han kan ikke språket, har ikke jobb, og noen ganger ønsker ikke kvinnen som allerede bor i Norge å gifte seg med mannen i det hele tatt.

Mennene på krisesenteret opplever trusler fra både ektefelle og familien hennes. Ifølge Jakobsen utnytter familiene mannens usikkerhet for å ha kontroll.

– Kvinnens familie truer ofte med at de vil sende mannen tilbake. Dette skjer når mannen ikke har oppholdstillatelse. Hvis de har et barn sammen, og vil skilles, blir mennene fortalt at det er kun kvinnene som har rett på omsorg med barnet her i Norge. Dette er så klart ikke sant, forteller Linda Jakobsen.

Frustrerte og desperate

En del av de tvangsgiftede kvinnene som utsetter ektemannen for vold, har store psykiske problemer, opplyser Jakobsen.

– Disse utfordringene er ikke store nok til at de får hjelp av hjelpeapparat, noe som fører til at de utsetter ektemannen, og i noen tilfeller barna, for vold.

Samfunnsforsker Anja Bredal tror også volden fra kvinnen kan være et utløp for frustrasjon. Det å giftes mot sin vilje er et dårlig utgangspunkt for et parforhold, begrunner hun. Bredal tror også kvinner utfører vold for å komme ut av ekteskapet.

– Det kan være en måte å framprovosere et brudd på. At de håper mannen rett og slett skal gå fra dem så de slipper å være gift med ham.

Anja Bredal

Forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Anja Bredal

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Vanskeligere for innvandrermenn

Linda Jakobsen opplever at vold i hjemmet er vanskeligere å snakke om for menn med innvandrerbakgrunn. Det fleipes med at det bare er svake menn som lar seg blir slått eller mishandlet, sier hun.

– Min erfaring er at dette er slettes ikke er svake menn. Det er menn som har et verdigrunnlag som går på at de ikke slår tilbake. Det er menn som vil forsvare sine barn. Men det er veldig vanskelig for en innvandrermann å gå til kamerater, venner eller familie og fortelle at de blir mishandlet.

Å fremstå som et voldsoffer er vanskelig for de fleste menn, fordi det bryter med mannsrollen de aller fleste er vokst opp med, sier Bredal. Hun mener det blir enda hardere for noen menn med minoritetsbakgrunn.

– De er oppvokst med veldig strenge, patriarkalske verdier som handler om å være sjefen, og kanskje handler forventningene mer om å utøve vold selv i noen familier.

Uvant voldsoffer

Å se på mannen som et voldsoffer er ikke hjelpeapparatet vant med, forteller Jakobsen. Dette har hun merket, etter at flere av mennene som oppsøker krisesenteret har opplevd å ikke bli trodd før.

Vold i forholdet

Betzy krisesenter har en egen brosjyre rettet mot menn.

Foto: Thea Pernille Bjelke Christophersen / NRK

– Hjelpeapparatet generelt er ferske i det å se menn som voldsutsatte, og ikke bare voldsutøver. Det er viktig å jobbe med å få opp tilliten igjen, og å samarbeide tett med hjelpeapparatet på at dette også faktisk er en reell brukergruppe.

En skam

Anja Bredal tror mørketallene vil gå ned jo mer oppmerksomhet og fokus det blir lagt på at også menn kan utsettes for vold i hjemmet.

I tillegg mener hun det er viktig med et godt tilbud, at mennene blir møtt på en skikkelig måte, og trodd på av både helsevesen og politi. Å få problemet opp i lyset er avgjørende, understreker hun.

– Jeg tror at en del av disse mennene både skammer seg over det de opplever, og at de kanskje ikke er klar over at de blir utsatt for vold. Dette fordi det er såpass vanlig med press, trusler og vold at de ikke ser på det som illegitimt. Så det å bevisstgjøre folk om at det ikke skal være sånn, er viktig.