Hopp til innhold

Innvandrere stemmer rødt

Åtte av ti ikke-vestlige innvandrere vil stemme Arbeiderpartiet eller SV. Og de stemmer helst på politikere med innvandrerbakgrunn.

Innvandrere - illustrasjon
Foto: Heiko Junge / NRK

Oslofolk med ikke-vestlig bakgrunn er langt rødere enn befolkningen forøvrig.

En meningmåling Norsk Respons har gjort for Aften viser at Ap og SV får 82 prosent oppslutning, mens de på Aftens ordinære partibarometer får 45,1 prosent.

Byrådspartiene Høyre og Frp får 8 prosent, mens de av befolkningen samlet får 34,9 prosent.

15 prosent av velgerne

Av 440.000 Oslo-borgerne som har stemmerett ved kommunevalget 10. september, har 66.000, eller 15 prosent, ikke-vestlig bakgrunn.

I snitt stemte bare halvparten av disse ved forrige kommunevalg.

I Aftens undersøkelse sier 80 prosent at de sannsynligvis skal stemme ved årets valg, men 27 prosent av dem har ikke valgt parti.

Personer viktigere en parti

74 prosent sier samtidig at politikere med innvandrerbakgrunn er viktig for at de skal delta ved kommunevalget.

Det varierer ikke med alder, om man er født i Norge eller hvor lenge man har bodd her.

- Det fremstår som om person er langt viktigere enn parti. Det kan virke som om det er viktig å få et talerør inn i besluttende organer med de samme erfaringer man selv har, sier sosiolog Jon Rogstad, forsker på Institutt for samfunnsforskning og Universitetet i Oslo, til Aften.

Ni på sikker plass

De syv bystyrepartiene har satt ni personer med innvandrerbakgrunn på sikker plass på valglistene til kommunestyrevalget i år.

Før valget i 2003 mobiliserte flere innvandrergrupper i Oslo. Det førte til at hver femte epresentant i dagens bystyre har ikke-vestlig bakgrunn.

I forhold til den etniske sammensetning i byen er dermed ikke-vestlige overrepresentert i bystyret.

Om undersøkelsen:

Det er trukket et utvalg på 600 personer av befolkningen over 18 år blant de ti største ikke-vestlige innvandrergruppene i Oslo: Pakistan, Somalia, Sril Lanka, Tyrkia, Irak, Marokko, Vietnam, Iran, India og Filippinene.

Disse gruppene utgjør rundt 2/3 av ikke-vestlige innvandrere i Oslo.

Utvalget er sammensatt proporsjonalt i forhold til den andel hvert av opprinnelseslandene utgjør. 43 prosent av de spurte hadde ikke bestemt seg eller ville ikke svare.

Undersøkelsen ble gjennomført 15-27 august av Repsons.