Inntil 90 kroner hver vei på ny E18

Og da kommer bommene i Oslo i tillegg. For enkelte kan det i framtida komme til å koste 250 kroner dagen å kjøre tur-retur gjennom Asker og Bærum og helt inn til Oslo.

Ny E18 illustrasjom Ramstadsletta

RAMSTADSLETTA: Slik blir nye E18 seende ut på Ramstadsletta rett før motorveien dukker inn i Høviktunnelen i retning Oslo.

Foto: Statens Vegvesen

De som kjører vestfra, må i framtida punge ut i to ulike bompengesystemer, bommene som skal betale E18 og Oslo-bommene som skal finansiere vei- og kollektivutbyggingen i Oslopakke 3.

Ifølge Statens vegvesen kan prisen bli opptil 30 kroner hver vei i hver av de tre E18-bommene. All innkreving i Oslo kommer i tillegg.

Metningspunkt

Stig Wettre-Johnsen

NOK ER NOK: Mange i Asker og Bærum ønsker seg ny vei blant annet for å få tunneler som her forbi Asker sentrum. Men å presentere bilistene for en så skyhøy regning er bondefangeri, mener Stig Wettre-Johnsen i NAF.

– Da har vi passert metningspunktet for hva man opplever som rimelig å betale for å kjøre på veien vestfra og inn mot Oslo, sier styreleder i NAF Asker og Bærum, Stig Wettre-Johnsen.

– Når vi også ser ellers i landet, inneholder alle nye veiprosjekter en bompengefinansiering. Da blir det veldig kostbart å bevege seg rundt, både for privatbilister og nyttetransport, sier han.

70 kroner i Oslo

Det nye opplegget i Oslo ble spikret tidligere i juni etter krevende forhandlinger:

Lette kjøretøy fra 1. mars 2019

På bygrensa (kun mot Oslo)

I dagens bomring (hver vei)

Langs Ring 2 pluss armene (hver vei)

Normaltakst bensinbil

20

20

16

Rushtidstakst bensinbil

26

26

20

Normaltakst dieselbil

24

24

18

Rushtidstakst dieselbil

29

29

22

Normaltakst nullutslipp

5

5

4

Rushtidstakst nullutslipp

10

10

8

Bilister fra Akershus som må passere hovedringen, må betale 70 kroner tur-retur (inkludert 20 prosent brikkerabatt).

Lysaker–Ramstadsletta

Hvor mye bilister vestfra i tillegg må ut med på ny E18 skal Statens vegvesen nå finregne på etter at Nasjonal Transportplan ble vedtatt i Stortinget 19. juni.

Grete Tvedt

BYGGESTART I 2019: Prosjektleder Grete Tvedt håper å komme i gang med Lysaker–Ramstadsletta i 2019 og regner med fem års byggetid.

– Den viktigste avklaringen der var at vi får bygge Lysaker–Ramstadsletta i én etappe. Det syns vi er bra på et faglig grunnlag, sier prosjektleder for E18 gjennom Asker og Bærum, Grete Tvedt.

Bilistene skal betale rundt tre firedeler av totalregninga på 37 milliarder kroner. Det settes opp egne bommer etter hvert som hver av de tre etappene står ferdig.

– Vi regner med å montere opp første bomsnitt ved Oslos grense i 2024, sier Tvedt.

25–30 kroner

Hva vet dere om prisen i hvert snitt?

– Vi har ikke fått regnet dette fullstendig igjennom, men overslagsberegninger viser at vi har bompenger på mellom 25 og 30 kroner, sier Grete Tvedt. Beløpet skal kreves inn i begge retninger.

I 2024 vil bilister vestra dermed møte to bommer rett etter hverandre omtrent på grensa mellom Bærum og Oslo, én ny E18-bom pluss dagens Bærums-bom.

Prisen tur-retur gjennom «grensebommene» og den ordinære bomringen vil bli 130 kroner dagen for dieselbilister i rush.

Laster kart, vennligst vent...

TRE NYE BOMSNITT: Omtrent her kommer de tre såkalte bomsnittene på E18. Et bomsnitt er et sett med bommer som skal gjøre det umulig å slippe unna betaling selv om man kjører av E18 og velger en sidevei.

Passeringsprisen i de andre E18-bommene må plusses på etter hvert som etappene er utbygd. Summen Lier–Oslo kan opptil 250 kroner tur-retur.

Statens ansvar

NAF mener at det er staten som burde tatt den største regninga, ikke bilistene.

– Staten må ta et mye større samfunnsansvar for å bygge opp en effektiv transportsektor på lik linje med at helse, forsvar og justis er et offentlig ansvar, sier Stig Wettre-Johnsen.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uten å lykkes.