Hopp til innhold

10.503 har fått tilbud om skoleplass

Hovedinntaket til videregående skoler i Østfold er klart. 89 prosent har fått førsteønsket sitt oppfylt.

St. Olav videregående skole

Inntaket til videregående skoler i Østfold er klart.

Foto: Anette / NRK

I dag får alle som har søkt videregående opplæring i Østfold svar på om de har fått ønskene sine oppfylt.

Det opplyser Østfold fylkeskommune .

– Totalt har 11.178 søkt videregående skole i Østfold. Av disse har 10.895 ungdomsrett. Det er 3.509 førstegangssøkere (16-åringer), og av disse har.3 457 fått tilbud, melder seksjonssjef Bjørn Magnus Johansen.

Tekstmeldingene med opptakssvarene er sendt ut i dag, og de som har søkt må logge seg inn på nett for å bekrefte at de tar imot den tilbudte plassen eller ikke.

Svar må gis senest 23. juli. Ellers mister man plassen, opplyser Johansen.

Han sier at tiden framover skal brukes til å finne tilbud til de 463 søkerne med ungdomsrett som ikke har fått plass ved hovedinntaket.

– Vårt mål er at alle som har ungdomsrett og som er kvalifisert for det de har søkt, skal ha plass ved skolestart. Resultatet fra suppleringsinntaket blir gjort kjent 11. august, med svarfrist 18. august, sier Johansen.