Innstiller gransking av millionforbruk på advokat

Kontrollutvalget i Halden kommune har innstilt granskingen av den såkalte "advokathonorar-saken" på grunn av mangel på dokumenter.

Halden tingrett

BRUKTE EN MILLION I TINGRETTEN. Da tidligere kommuneadvokat Morten Stegard ble trukket for tingretten i Halden i 2011, gikk det med rundt en million kroner i advokathonorarer.

Foto: Rainer Prang / NRK

I 2011 brukte tidligere rådmann Per Egil Pedersen, daværende ordfører Per Kristian Dahl (Ap), Aps daværende gruppeleder Svein Olaussen og en ekstern advokat en million kroner i en rettssak i Halden tingrett.

Kommunestyret vedtok i fjor at kontrollutvalget skulle granske bruken av pengene, bestillingsoppdraget og hva som hadde skjedd knyttet til tingrettssaken, men utvalget har nå sendt saken i retur.

- Kontrollutvalget har fattet vedtak om å innstille videre arbeid med saken og sende den tilbake til kommunestyret med den begrunnelse at kontrollutvalget ikke har mottatt etterspurt dokumentasjon, sier fungerende leder i utvalget Jan Moen (H) til NRK.no.

Les også:

Morten Stegard

'STEGARD-SAKENE'. Det er i forbindelse med rettsaker mot tidligere kommuneadvokat Morten Stegard (bildet), at Halden kommune har brukt nærmere 1,3 millioner kroner til et enkelt advokatfirma i 2010 og 2011.

Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Stegard-sakene

Det er i forbindelse med de såkalte "Stegard-sakene", at Halden kommune har brukt nærmere 1,3 millioner kroner til et enkelt advokatfirma i 2010 og 2011 viser timelister NRK har mottatt fra kommunen.

Morten Stegard var kommuneadvokat i Halden frem til 2006, men ble fjernet.

Han vant frem i Arbeidsretten med at han var ulovlig oppsagt og fikk erstatning, men han fikk aldri jobben tilbake.

I 2010 var det Stegard som trakk tidligere rådmann Per Egil Pedersen, Aps daværende ordfører Per Kristian Dahl, Aps daværende gruppeleder Svein Olaussen, Carl-Victor Sundling (H) og en ekstern advokat for Forliksrådet i Sarpsborg.

Stegard mente at hans motparter hadde vært direkte delaktige i å ødelegge både helsen og omdømmet hans. Men forlik ble ikke oppnådd og partene gikk hver til sitt.

I 2011 gikk Pedersen, Dahl, Olaussen og den eksterne advokaten til søksmål mot Stegard - og målet var å få Halden tingrett til å slå fast en gang for alle at Morten Stegard ikke kan fremme krav mot dem.

Av rettsdokumentene fremkommer det at det er de fire som privatpersoner, som trakk Stegard for tingretten.

Les også:

Eivind Hansen

FIKK SAKEN I RETUR. Konstituert rådmann Eivind Hansen sendte saken om advokathonorarene til kontrollutvalget i april 2012, men fikk den i retur.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Avviste rådmannens forslag til gransking

Da saken ble fremlagt for formannskapet i februar i fjor, ble den etter ønske fra en av de involverte politikerne trukket, fordi fremstillingen av saken ble oppfattet som uriktig.

Deretter gjennomgikk daværende konstituert rådmann Eivind Hansen saken, og han fant at måten advokatoppdraget var bestilt på var utført slik, at han ønsket at kontrollutvalget skulle vurdere saken.

Men kontrollutvalget avviste Hansens innspill, og pekte på at de primært jobbet for kommunestyret.

Saken kom deretter til Halden kommunestyre, og ble så vedtatt sendt til kontrollutvalget, og der har den ligget siden.

Les også:

Trøbbel med å sette sammen utvalg

"Advokathonorar-saken" er en av flere mye mediaomtalte saker, som ligger i kontrollutvalget for tiden.

Etter at tidligere kontrolltuvalgsleder Mette Rakeng Karlsen (Ap) trakk seg fra alle sine politiske verv høsten 2012, har nestleder Jan Moen fungert som utvalgsleder.

I et par runder i kommunestyret har opposisjonen fremmet Halden Arbeiderpartis formannskapsmedlem John Østensvig som ny kandidat til lederrollen i kontrollutvalget.

Dette forslaget er dels kjent ulovlig av Fylkesmannen i Østfold etter at kommunestyret først sa "ja", og i neste omgang avvist av kommunestyrets flertall.

Vil ha suppleringsvalg

I Halden kommune består kontrollutvalget av fem personer.

Tre av de fem er fra opposisjonen, og det er også den politiske opposisjonen som sitter med ledervervet.

Ordfører Thor Edquist (H) har sagt at han vil gå inn for et suppleringsvalg i kontrollutvalget ved neste korsvei.

Det betyr i klartekst at det skal velges inn en kvinne fra opposisjonen til utvalget, for å erstatte Mette Rakeng Karlsen, dersom et flertall i kommunestyret er enige i ordførerens utspill.

Kontrollutvalgets sammensetning var ikke på dagsorden i kommunestyret i april i år, men kan komme til å dukke opp i kommunestyremøtet den 2. mai.

Les også:

Per-Kristian Dahl

TRAKK STEGARD FOR RETTEN I 2011. Av rettsdokumentene fremkommer det at tidligere ordfører i Halden Per Kristian Dahl (bildet), tidligere rådmann Per Egil Pedersen, Aps daværende gruppeleder Svein Olaussen og en ekstern advokat som privatpersoner trakk Stegard for tingretten.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Kommunen forskutterte

I alt er det snakk om advokatutgifter til ett og samme firma på rundt 1,3 millioner kroner forbundet med saken i Forliksrådet i Sarpsborg i 2010 og saken i Halden tingrett i 2011.

Dette er penger kommunen allerede har betalt ut. Hovedtyngden av utgiftene er i følge fakturaene knyttet til saken i Halden tingrett i fjor.

I saken til formannskapet den 16. februar i 2012 stod det å lese at administrasjonen i Halden kommune hadde lagt opp til at kommunen skulle dekke alle utgifter for involverte toppolitikere og rådmannen i forbindelse med rettstvister mot tidligere kommuneadvokat, Morten Stegard.

Eivind Hansen tiltrådte som konstituert rådmann den 1. mars i 2012, og mente oppdraget det eksterne advokatselskapet hadde fått i "Stegard-sakene" var bestilt på en uvanlig måte.

- Det som gjør det komplekst for meg er måten innkjøpet av juristtjenesten ble satt i bestilling på, sa Hansen til NRK i april 2012, da han hadde oversendt dokumentene til kontrollutvalget.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

JAKTER PÅ DOKUMENTER. - Vi tar nå kontakt med kontrollutvalgssekretariatet, for å finne ut hvilke restanser det er snakk om, sier rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

Foto: Privat

Jakter på dokumenter

Kun fakturaer er tidligere funnet fra saken, mens bestillingsoppdraget for de to rettssakene, henholdsvis i 2010 og 2011, samt eventuelle formelle vedtak på at Stegard skulle trekkes for tingretten i 2011 og hvordan dette skulle betales, mangler så langt.

- Kontrollutvalget skal selvfølgelig få de dokumentene de etterspør, sier Haldens nye rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, som ikke har vært involvert i saken tidligere.

Hun sier det skal undersøkes hvorfor saken eventuelt kan ha tatt uforholdsmessig lang tid i administrasjonen.

- Dette iverksetter vi så raskt som mulig, sier Haabeth Grindaker til NRK.no.