Hopp til innhold

Innrømmer underbudsjettering

Byrådet i Oslo innrømmer underbudsjettering av store byggeprosjekter som Holmenkollen.

Holmenkollen rives
Foto: Helge Carlsen / NRK

Denne uka ble det kjent at Kollen-utbyggingen sprekker med 100 millioner kroner og kanskje med 180 millioner til.

Nå vil finansbyråd Stian Berger Røsland innføre strengere regler for å redusere usikkerheten.

- Nødvendig med strengere regelverk

Stian Berger Røsland

Stian Berger Røsland

Foto: NRK

- Vi har sett over flere år at vi har kostnadsoverskridelser på mange av investeringene våre - på skoler, barnehager og også i Holmenkollen. Oslo kommune må ha investeringer som skjer etter budsjett og ikke etter regning. Så her er det helt nødvendig med et nytt og strengere regelverk, sier Berger Røsland.

- Så dette er en erkjennelse av at det økonomiske sikkerhetsnettet har vært for dårlig?

- Ja, og vi er helt avhengig av bedre økonomisk sikkerhet med så store investeringsambisjoner som kommunen nå skal ha, sier han.

Da bystyret for et snaut år siden vedtok anleggsutbyggingen til ski-VM, var faren for budsjettsprekk like stor som sjansen for å holde totalrammen på 900 millioner kroner.

Les: - Visste om sprekk-faren

Like strenge krav som staten

Og denne uka kom - Byråden må stilles til ansvar . Neste år skal Oslo kommune til sammen bygge for sju milliarder kroner. For å ha bedre kontroll med investeringene, vil finansbyråd Røsland innføre like strenge krav til usikkerhetsmarginer som staten. Det betyr at det skal være 85 prosent sannsynlig at budsjettet holder.

- Vi krever derfor nå, og foreslår for bystyret, at det skal være et krav at investeringsprosjekter i Oslo kommune skal ha sikkerhetsnivå p85, slik at vi begrenser risikoen for overskridelser til 15 prosent, sier Røsland.

- Det betyr at Holmenkollen ikke ville blitt foreslått med en kostnadsramme på 900 millioner med 50 prosent sjanse for overskridelser i dag?

- Nei, med de nye reglene vi nå foreslår må man opp i 85 prosents sikkerhetsmargin for slike prosjekter.

Les: Avviser mistillit