Innrømmer sommel

Kommunestyret vedtok i mars at Kontrollutvalget skulle vurdere den betente ishallsaken, men saken er fortsatt ikke sendt fra rådmannsstaben.

Halden Ishall

SOMLET MED OVERSENDELSE. I mars i år vedtok kommunestyret at Kontrollutvalget skulle vurdere ishallsaken. Per 13. juni har ikke rådmannsstaben fått oversendt saken til utvalget.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kommunestyret i Halden behandlet den 8. mars i år revisjonsfirmaet KPMGs granskingsrapport fra Halden ishall.

"Ishallsaken" har fått mye fokus i og utenfor Halden, og det er blant annet hevdet at utbyggingen ble dobbelt så dyr som budsjettert, hallen skal være bygd på tvers av tegninger, og det er påstått at det har pågått et politisk spill for å ødelegge utbyggingen.

KPMG skriver i rapporten at hvis det hadde foreligget mer og annen informasjon, ville rapporten kunne ha sett annerledes ut.

Vedtaket fra kommunestyret torsdag 8. mars 2012 lyder:

"Saken oversendes Kontrollutvalget. Kontrollutvalget bes vurdere behov for eventuell videre behandling i saken."

Les også:

Innrømmer sommel

Vedtaket i kommunestyret i mars peker på Kontrollutvalget som riktig sted å få vurdert behov for eventuell videre behandling i saken, men foreløpig har ikke administrasjonen på rådhuset fått sendt saken til utvalget.

- Jeg innrømmer at det er gjort en feil her, og at saken dessverre har blitt liggende på rådhuset. Det beklager jeg, sier formannskapssekretær Martin Vik til NRK.no.

Han lover at ishall-saken med vedlegg skal bli sendt over til Kontrollutvalget i dag.

- Vi sender over rapporten fra KPMG, samt en del dokumenter ordføreren la ved saken til kommunestyrets behandling i mars i år, og en epost fra KPMG til Halden kommune, sier Vik.

Les også:

Halden ishall

DOBBELT SÅ DYR? Det har vært hevdet fra Ap-politikere i Halden at ishallen er bygd på tvers av tegningene. Eks-rådmann Per Egil Pedersen har sagt at byggekostnadene ble dobbelt så høye som opprinnelig planlagt. KPMGS rapport bidro til å avklare noen av påstandene, men ifølge revisjonsfirmaet ville resultatet av rapporten kunne ha blitt annerledes med annen dokumentasjon tilgjengelig for granskerne, enn det kommunen selv hadde plukket ut.

Foto: Rainer Prang / NRK

- En viktig sak

Det er brukt 300 000 kommunale kroner på KPMGs gransking av saken.

I rapporten fra revisjonsfirmaet står det beskrevet hva de har hatt tilgang på av dokumenter, og hva selskapets konklusjon er på bakgrunn av dokumentene og intervjuer som er foretatt av involverte i ishallsaken.

Formannskapssekretær Martin Vik sier til NRK.no at det er stor og viktig sak i Halden.

- Ingen tvil om at dette er en stor sak, som har fått mye omtale i media og har vært diskutert i Halden. Derfor er det ekstra beklagelig at den har blitt liggende, og det må jeg ta på min kappe, sier Vik.

Les også:

Opposisjonspolitikere i Halden

KANSKJE BLIR DET IKKE MER GRANSKING? Før valget stod politikere i den daværende opposisjonen frem og kalte KPMG-granskingen for 'bestillingsverk', og de samme politikerne krevde åpen høring i ishall-saken. I dag er mange av de samme politikerne i posisjon, og nå er ikke lenger en åpen høring fullt så åpenbar. Fra venstre Geir Helge Sandsmark (Venstre - nå posisjon), Jon Brevig (Senterpartiet - nå posisjon), Thor Edquist (ordfører Høyre - nå posisjon), Per Egil Evensen (Frp i opposisjon) og Vibeke Julsrud (De Grønne - nå posisjon).

Foto: TV

Delte meninger

Det er to fløyer i Halden, som henholdsvis mener saken bør granskes videre, og motsatt at saken bør legges vekk.

Flere personer har ytret at kommunen, som er i en vanskelig økonomisk situasjon, ikke kan bruke mer penger på videre gransking enn de 300 000 kronene, som allerede er brukt.

Motsatt er det hevdet at sannheten for en hver pris må frem rundt hva som skjedde, da Halden ishall ble stengt for spill og trening, ishockeyklubben Comet gikk konkurs og hvorfor det gikk flere år før hallen stod fullt ferdig til bruk.

Kan bli lagt vekk

At Kontrollutvalget sent omsider får saken tilsendt betyr ikke at det helt sikkert blir mer gransking i regi av Halden kommune.

Kontrollutvalget kan også komme til å konkludere med å legge saken helt vekk.

Utvalget har ingen møter på denne siden av sommerferien.