Innrømmer omfattende brudd på arbeidsmiljøloven

Norlandia Care, som driver Madserud sykehjem i Oslo, vil etterbetale rundt 700 overtidstimer som svenske pleiere ikke har fått betalt for.

Madserud sykehjem

Ved Madserud sykehjem har flere pleiere gått doble vakter, uten å få betalingen de hadde krav på.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Når selskapet nå etterbetaler overtidsarbeid må det sees på som en innrømmelse av at det har skjedd omfattende brudd på arbeidsmiljøloven siden 2008.

Samtidig frykter Fagforbundet i Sykehjemsetaten at dette bare er toppen av isfjellet.

I går fortalte NRK Østlandssendingen om hjelpepleieren Anna Lena Berglund som sammen med flere svenske kolleger har bodd på små pasientrom på Madserud sykehjem.

På det private sykehjemmet på Oslos beste vestkant har pleierne gått doble vakter, uten å få betalingen de hadde krav på etter loven .

– Jeg har fått vanlig lønn og tillegg, men aldri overtid, sier Berglund.

– Tror det gjelder mange flere

Liv Andreassen

Liv Andreassen tror bruddene gjelder mange flere.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Nå innrømmer Norlandia Care overfor NRK at tre svenske pleiere har jobbet 700 overtidstimer som det ikke er betalt for. Selskapet skal nå rette dette opp.

Lederen for Fagforbundet i Sykehjemsetaten i Oslo, Liv Andreassen, tviler på at lovbruddene begrenser seg til tre ansatte.

– Jeg vil synes det er rart om dette gjelder tre personer på hele sykehjemmet, jeg tror det gjelder mange flere, og da spesielt de svenske pleierne, sier Andreassen.

Les også: - Dette skremmer ansatte fra å varsle | Incita politianmeldt

– Må innrapporteres korrekt

Påstanden om at enda flere pleiere kan ha blitt offer for manglende overtidsbetaling ved Madserud sykehjem tilbakevises ikke direkte av konsernsjef for Norlandia Care, Hilde Britt Mellbye.

I en e-post til NRK svarer hun at Norlandia Care utbetaler overtid i henhold til inngåtte tariffavtaler. Men videre skriver hun:

«Dette forutsetter imidlertid at overtid innrapporteres korrekt i timeregistreringssystemet vårt, også dersom en medarbeider tar vakter på andre avdelinger enn den vedkommende er ansatt på. Denne svakheten i våre timeregistrerings- og lønnssystemer er nå rettet opp.»

Har ansvar for å kontrollere

Norlandia Cares toppsjef skriver også at pleie- og omsorgsbransjen er turnusbasert, og at pleierne har et selvstengig ansvar for å kontrollere egne timeoversikter.

Om det er flere av hennes ansatte som ikke har fått overtidsbetalt som de skulle, vil trolig stå klarere når Arbeidstilsynet har gjort sine undersøkelser. Etter NRKs avsløringer i går, varslet tilsynet at de vil granske sykehjemmet innen kort tid.

Her er hele svaret fra Norlandia Care på spørsmål fra NRK på om manglende overtidstillegg også gjelder flere ansatte hos dem:

Norlandia Care utbetaler overtid iht de inngåtte tariffavtalene. Dette forutsetter imidlertid at overtid innrapporteres korrekt i timeregistreringssystemet vårt også dersom en medarbeider tar vakter på andre avdelinger enn den vedkommende er ansatt på. Denne svakheten i våre timeregistrerings- og lønnssystemer er nå rettet opp. Pleie- og omsorgsbransjen er turnusbasert, og alle som arbeider i turnus har derfor et selvstendig ansvar og en tradisjon for å kontrollere egne timeoversikter.

Hilde Britt Mellbye, Norlandia Care

Les også: Vil tilby Adecco-ansatte lik lønn | Doble vakter også i den kommunale hjemmesykepleien