Hopp til innhold

Innrømmer grov korrupsjon

Hovedtiltalte i korrupsjonssaken i Bærum innrømmer korrupsjon, men nekter straffskyld etter den såkalte mafiaparagrafen.

Korrupsjonsrettssak Bærum
Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Angivelig er det er første gang mafiaparagrafen brukes i en sak om økonomisk kriminalitet.

Reagerer på tiltalen

Høyesterettsadvokat Berit Reiss-Andersen

Berit Reiss-Andersen.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

- Han har erkjent delvis straffskyld med noen vesentlige forbehold. Han erkjenner ikke å ha deltatt i en organisert kriminell gruppe, dessuten mener han at beløpene i tiltalen er for høye både når de gjelder motytelsene han er anklaget for å ha mottatt og når det gjelder kommunens tap, sier hovedtiltaltes forsvarer, Berit Reiss-Andersen.

- Var ikke organisert

43-åringen er sammen med sine to brødre og sin nevø tiltalt for å ha tappet Bærum kommune for over 10 millioner kroner i forbindelse med håndverksoppdrag - og hatt en avtale for hvordan de skulle dele utbyttet.

Hovedtiltaltes brødre og nevø innrømmer også korrupsjon, men nekter for at det hele var organisert kriminell virksomhet, og sa seg derfor ikke skyldig etter den alvorlige «mafiaparagrafen».

Ytterligere to tidligere kommuneansatte er tiltalt i saken. Begge nekter straffskyld for grov korrupsjon.

I følge tiltalen skal huset til den ene og huset og hytta til den andre ha blitt malt på kommunens regning. Disse to var tidligere sjef for eiendomsforvaltningen og fagansvarlig for elektro i Bærum kommune.

- Har ikke hatt noen fordeler

Harald Stabell

Harald Stabell

Foto: Arne Sørenes

I tillegg til disse er tre håndverkere tiltalt i saken. Harald Stabell er forsvarer for en maler fra Asker.

- Han erkjenner ikke straffskyld for noen av de vel fem forholdene han er tiltalt for. Han mener at han ikke har gitt noen utilbørlige fordeler til den ansatte i Bærum kommune, og har ikke selv hatt noen fordel i forhold til oppdrag, sier Stabell.

De to andre håndverkerne innrømmer delvis straffskyld.

Straffskjerpende paragraf

Saken som startet i dag er spesiell på mer enn en måte. Totalt ni personer er tiltalt og Asker og Bærum tingrett har vært nødt til å leie Folkets hus i Sandvika for å få plass alle tiltalte, deres 13 forsvarere, aktorat, domsapparat, medier og publikum.

Les: Ni tiltalt i historisk mafiarettssak

Paragraf 60a i Straffeloven har blant annet vært brukt i narkotikasaker, men verken aktoratet eller forsvarere NRK har vært i kontakt med kjenner til at den har vært prøvd i retten i en sak om økonomisk kriminalitet.

- Gav familien fordeler

Påtalemyndigheten mener hovedtiltalte, den tidligere fagansvarlig for overflatebehandling i Bærum kommune - ga familiemedlemmene håndverksoppdrag som ble overfakturert eller luftfakturert, og at de hadde en avtale om å dele millionutbyttet. Også fem andre personer er tiltalt i korrupsjonssaken.

- De har forskjellige roller i saken, det er ikke slik at alle ni har like stor rolle, men tiltalen er selvfølgelig omfattende. Det dreier seg om mange forhold over lang tid, og det har medført en betydelig etterforskning fra politiets side, sier aktor i saken, statsadvokat Lars Erik Alfheim.

- Tappet for 10 millioner

I følge tiltalen har de fire slektningene tappet Bærum kommune for over 10 millioner kroner i forbindelse med håndverksoppdrag - og hatt en avtale om hvordan de skulle dele utbyttet.

Påtalemyndigheten mener slektningene har fungert som en organisert kriminell gruppe- og dermed hentet fram den såkalte mafiaparagrafen.

- Elementet med organisert kriminalitet som i tiltalen gjelder for noen av disse gjør også at strafferammen skjerpes ytterligere, forklarer Alfheim.

Kan få fengsel i inntil 15 år

Den hovedtiltalte skal ha gitt sine familiemedlemmer og andre håndverkere oppdrag uten reell konkurranse, og attestert fakturaer for jobber som ikke ble gjort.

Dersom familiemedlemmene dømmes for grov korrupsjon og organisert kriminalitet kan de i teorien få fengselsstraffer på inntil 15 år.

Totalt mener påtalemyndigheten at den antatte hovedmannen har svindlet til seg verdier for 4 millioner kroner, mens svindelen har kostet arbeidsgiveren Bærum kommune 22 millioner kroner.

Les også:

- Kommunene er naive

Innrømmer korrupsjon

Tre nye pågrepet i korrupsjonssak

Tilstår korrupsjon

43-åringen kjenner seg heller ikke igjen i beløpene det opereres med i den omfattende tiltalen, og svarte nei og delvis skyldig på flere punkter.