Hopp til innhold

Innrømmer å ha brutt regler

Halden kommune brøt egne innkjøpsregler og ga bort provisjonssalg av annonser til Allsang på grensen.

Allsang på grensen Halden

SUKSESS FOR PROVISJONSSELGERE. Både for 2013 og tidligere år har provisjonsselgere fått enerett uten anbudsrunde på salg av annonser og reklame til 'Allsang på grensen' i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune brøt sine egne innkjøpsregler, og utlyste aldri provisjonssalg for flere hundre tusen kroner knyttet til årets "Allsang på grensen".

Kommunen lot det private selskapet Grensearena as overta annonsesalget, som får 25 prosent provisjon av salget.

- Ja, det interne regelverket kan vi si er brutt, sier Halden-rådmann Gudrun Haabeth Grindaker til NRK.no.

Les også:

Allsang på grensen

STOR OPPSLUTNING. Hver sommer har det i følge TV2 vært mellom 45.000 og 50.000 besøkende på innspillingensdagene. 'Allsang på grensen' har siden oppstarten i 2007 blitt sett av omlag 19 millioner TV-seere.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Store summer i provisjon

Av kommunens eget regelverk står å lese:

"Ved mindre anskaffelser under kr 5.000,- kan man ta kontakt med en leverandør direkte.

Over denne sum skal minimum tre leverandører inviteres til å inngi tilbud dersom det ikke foreligger en lovlig inngått rammeavtale.

Dette gjelder for kjøp opp til NOK 500.000,-. Over denne summen gjelder egne regler og innkjøpsavdelingen må kontaktes."

Selskapet Grensearena AS fikk oppdraget uten at det ble utlyst, og ifølge rådmannen skyldtes dette at Allsang-prosjektet 2013 kom i tidsnød, da en kommunalt ansatt sluttet i mars i år.

Den ansatte ved næringsavdelingen stod for salg av annonseplakater og reklame, men gikk over til selskapet Grensearena AS, som eies av lokale næringslivsfolk og en bank.

- Ut i fra tidsmessige hensyn, så fant vi at vi var nødt til å sikre økonomien i prosjektet, og vi valgte å inngå en avtale med Grensearena AS, sier Haabeth Grindaker.

Ifølge rådmannen har kommunen i egen regi hatt sponsorinntekter på 1.034.500 kroner per dags dato.

Grensearena as har så langt solgt for 645.000 kroner, som de får 25 prosent av.

Målet er selge langt mer enn dette innen "Allsang på grensen" starter opp.

Les også:

Ikke første gang

Det er ikke første gang at Halden kommune gir bort provisjonsavtaler knyttet til "Allsang på grensen" uten å utlyse avtalene.

TV2s tv-show fra Fredriksten festning startet i 2007, og fra første stund ble avtalene gitt bort uten utlysning til og med 2010, og daværende provisjonsselger innkasserte flere hundre tusen kroner årlig.

Før 2011-sesongen ble det innhentet anbud på salg av annonser- og sponsing.

I 2012 og deler av 2013 har kommunens egen næringsavdeling selv stått for salget.

Avtalen med Grensearena as utløper i midten av juni i år.

Neste år lover rådmannen å følge reglene, dersom det blir en 2014-sesong på Fredriksten for allsangen.

- Da får vi bedre tid på oss, både for å se hva som skal være Halden kommunes innsats i arrangementet, og vurdere på hvilken måte vi ønsker å organisere dette, sier Halden-rådmannen til NRK.no.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

INNRØMMER REGELBRUDD. - På grunn av tidsnød valgte vi å inngå avtale med Grensearena as, sier Halden-rådmann Gudrun Haabeth Grindaker. Hun innrømmer at kommunens egne innkjøpsregler ble brutt, da provisjonssalgavtalen for 2013-utgaven av 'Allsang på grensen' ble inngått.

Foto: Privat

Bruker millioner årlig

Halden kommune har en sponsordel-avtale med TV2 pålydende 1,6 millioner kroner eksklusive moms for 2013.

I tillegg kommer en avtale mellom kommunen og TV2 om produksjonsstøtte, som for 2013 lyder på 4.4 millioner kroner eksklusive moms.

Kommunen mener pengene er vel anvendt.

Foruten de mange tusen besøkende til de i alt sju programmene hver sommer på Fredriksten festning, er TV2s seertall store for "Allsang på grensen".

Programmet selges også til Sverige, og gir god reklame for byen og regionen.

- Vil ha kvalitet i alle ledd

På forespørsel til Halden-rådmannen om hun synes årets håndtering av provisjonssalget er heldig svarer hun

- Det har jeg ingen kommentar til. Vi er nå opptatt av at "Allsang på grensen" blir vellykket også i 2013. Arrangementet betyr svært mye for Halden og næringslivet i byen, sier hun.

Gudrun Haabeth Grindaker understreker at hun er opptatt av kvalitet i alle ledd i kommunen, inkludert gode rutiner.

Det innebærer i følge rådmannen at kommunen også må gjennomgå egne rutiner.

- I dette ligger, at når vi inngår avtaler, så skal dette også være kvalitetssikret juridisk, sier hun.

Video På grensen til allsang

På grensen til allsang