Innlagt for knesmerter - døde

En kvinne som ble innlagt på Sykehuset Østfold med betennelse i kneet, døde ti dager senere av behandlingen hun fikk.

Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Sykehuset Østfold unnlot å melde fra om saken til helsetilsynet. Det var takket være de pårørende at helsetilsynet fikk høre om den.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nå får Sykehuset Østfold kraftig kritikk av Helsetilsynet for ikke å ha lagt merke til de alvorlige bivirkningene av medisinene de ga henne.

– Magesmerter ble ikke fulgt opp

Kvinnen hadde et vondt kne som skulle opereres, men hun gikk på blodfortynnende medisin og hadde høy blødningsfare da hun ble innlagt på sykehuset.

Kneoperasjonen ble da utsatt, og hun ble satt på den betennelsesdempende medisinen Voltaren.

Etter et par dagers behandling klaget hun over smerter i magen, og det ble journalført av en sykepleier, men det ble ikke fulgt opp videre, og årsaken til smertene ble ikke undersøkt, ifølge Helsetilsynet.

– Det endte med at pasienten etter ytterligere noen dager kastet opp blod og døde etter ti dager, forteller spesialrådgiver i Helsetilsynet i Østfold, Knut Fredrik Thorne.

– Skulle hatt alvorlige bivirkninger for øye

Helsetilsynet mener at behandlingen kvinnen fikk var risikofylt og at oppfølgingen av mulige bivirkninger var for dårlig.

– Her har pasienten ikke fått forsvarlig behandling. Vi har videre funnet grunn til å kritisere legen som satte i gang behandlingen med Voltaren uten at han vurderte risikoen og uten at det ble satt i gang spesiell overvåking og oppfølging av pasienten. Her skulle man tenkt på mulige alvorlige bivirkninger som kunne inntreffe og hatt det for øye, sier Thorne.

– Sykehuset unnlot å melde fra

Sykehuset får også kritikk for å ha forsømt sin meldeplikt i denne saken.

– Vi har bemerket at sykehuset i denne saken har unnlatt å melde fra til tilsynsmyndighetene slik man skal ifølge spesialisthelsetjenestelovens paragraf 3.3, og det er et alvorlig brudd på meldeplikten, for dette er en sak sykehuset selv skulle ha meldt fra til oss om, sier Thorne.

Helsetilsynet fikk kjennskap til saken etter at de pårørende klaget til pasientombudet i Østfold.

Pårørende følte seg dårlig behandlet

– Denne saken har de pårørende gått til pasientombudet med, og i den forbindelse har de anmodet pasientombudet om å sende saken over til Helsetilsynet i fylket, forteller Thorne.

De pårørende klaget også fordi de mener at de ikke ble behandlet med den fornødne respekt på sykehuset og at personalet opptrådte arrogant over dem og ikke lyttet til hva de hadde å si.

Helsetilsynet er også kritisk til informasjonsflyten på sykehuset i forbindelse med behandlingen av kvinnen.

– Et behandlingsregime med så betydelig grad av risiko som man her hadde stiller store krav til informasjonsflyten og overvåkningen. Det var svært mange sykepleiere og legere som hadde ansvar for pasienten så lenge vedkommende var innlagt, sier Thorne.

– Tar kritikken til etterretning

Sykehusdirektør Just Ebbesen sier at Helsetilsynets kritikk blir tatt til etterretning.

– Først og fremst vil vi sterkt beklage utfallet for denne pasienten. Og vi tar kritikken til etterretning. Vi har allerede behandlet saken internt før tilbakemeldingen fra helsetilsynet kom. Dette er et område som er kjent fra før som et risikoområde hvor man nøye må vurdere risikoen opp mot mulige bivirkninger, og dette tar vi til etterretning, sier Ebbesen.