Hopp til innhold

Innkalt til politiet etter netthets

Politiet i Østfold har folk som ytrer seg på kanten av loven i sosiale medier under oppsikt.

Trusler på Facebook

Et eksempel på at strømmen av asylsøkere til landet får enkelte til å skrive ting på sosiale medier kan være på kanten.

Foto: Skjermdump

Legger du ut hatefulle meldinger og trusler om vold på nett, kan du bli innkalt til bekymringssamtale hos politiet. Leder for Felles kriminalenhet, ved Øst politidistrikt, Tom Erik Guttulsrød, forteller at de får inn mange tips som de følger opp.

– Vi har tatt kontakt med noen som har skrevet ytringer som er på kanten av hva som er lovlig. Vi har hatt en prat med dem for å få en avklaring om hva som motiverer dem for å skrive det de gjør, og om de har noen intensjoner for å gå videre med slike ytringer, sier Guttulsrød.

Trusler mot asylmottak

Det er et mangfold av hatefulle ytringer på sosiale medier. Med den store mengden asylsøkere som har kommet til landet siden sommeren, dukker det også opp flere direkte trusler mot asylmottak og mot personene som søker asyl.

Tom Erik Guttulsrød

Leder for Felles kriminalenhet, ved Øst politidistrikt, Tom Erik Guttulsrød forteller at de har innkalt folk til samtale etter innlegg på sosiale medier.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Det handler om ting som bruk av vold eller å tenne på asylmottak, sier Guttulsrød.

Politiet kaller da inn skribentene til en bekymringssamtale. Dette gjøres blant annet for å vise at politiet har de som skriver under oppsikt.

– Dette er noe vi gjør i forebyggende øyemed. Dersom en ytring på nett er å regne som straffbar, kan vi starte etterforskning. Da kan påtalemyndigheten gi vedkommende en reaksjon. Dersom det ligger i grenselandet, tror vi det er forebyggende å vise at politiet følger med, og at det å gå videre med slike handlinger er en dårlig ide.

Mange enkeltpersoner

– Er dette enkeltmennesker som sitter hjemme i stua, eller er det folk som har organisert seg som er imot at Norge tar imot så mange asylsøkere?

– I de tilfellene vi har kontaktet forfatterne bak ytringer, er ofte snakk om enkeltpersoner. Men vi har sett at det har kommet litt mer organiserte aksjoner. Det er blant annet hengt opp en del klistremerker, det har et mer organisert preg.

Så langt har ikke bekymringssamtalene til politiet i Østfold avdekket at noen ønsker å gjennomføre sine trusler i praksis.