Innbyggere er bekymret for sikkerheten

Flere av dem som var til stede på folkemøtet om det nye ankomstsenteret i Råde uttrykte bekymring rundt sikkerheten på stedet og i kommunen.

Fullt hus

Mange hadde møtt opp til kveldens folkemøte i Råde om det nye ankomstsenteret som skal ta imot nye asylsøkere.

Foto: Lotte Olsen / NRK

– Jeg kom for å få informasjon om sikkerheten og om hvordan den kommer til å bli ivaretatt, sier David Saastad til NRK etter folkemøtet.

bekymret nabo

David Saastad fra Råde var en av dem som stilte spørsmål om sikkerhet under folkemøtet.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Hva er det du er bekymret for?

– Når det blir så mange som blir stuet inn på et så lite område som dette her, så øker jo konfliktnivået fort, sier Saastad, som ikke føler at han fikk gode nok svar tirsdag kveld.

– Men de fikk jo veldig mange spørsmål i kveld, da.

Han oppsummerer spørsmålene fra dem som var på folkemøtet og mener flere er bekymret for eiendommene sine og om det blir mer tyveri. Noen er også bekymret over om de kan bevege seg trygt rundt i området ved ankomstsenteret og om det vil bli mer vold.

Tror det går bra

Lensmann ved Vansjø lensmannskontor, Kjetil Lunde, sa under møtet at han kan forstå bekymringen, men han tror det skal gå bra. Både for innbyggerne i Råde og asylsøkerne som kommer til ankomstsenteret.

– Ja, jeg tror vi kommer til å oppleve uønskede hendelser. Men vi i politiet skal gjøre så godt vi kan for å unngå det, sa Lunde.

– Men jeg synes ikke vi skal fokusere for mye på det som kan skje, fortsetter lensmannen.

– Vi har et godt samarbeid med Politiets utlendingsenhet og Hero (som drifter ankomstsenteret, red.anm.), så samlet tror jeg det skal gå bra, mener Kjetil Lunde, lensmann ved Vansjø lensmannskontor.

UDI trengte et stort lokale

– Bygget er en 100 prosent match med det vi trengte i et slikt mottak, det sa Knut Berntsen som er prosjektleder for Utlendingsdirektoratet (UDI) ved ankomstsenteret i Råde.

– Vi trenger plass til alle funksjonene, som røntgen, lager, sovesaler, mottak og så videre.

UDI Berntsen

Knut Berntsen, prosjektleder ved ankomstsenteret i Råde.

Foto: Lotte Olsen / NRK

– Ikke minst trenger vi stedet for å gi asylsøkerne en verdig mottagelse, sa Berntsen under kveldens folkemøte i Råde.

Etter planen skal de som kommer til ankomstmottaker sove på stedet i to netter. Deretter skal de videre ut i landet.

Berntsen mente det er gjort mye på kort tid med innholdet i bygget.

– Vi har gjort svært mye på svært kort tid. DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, red.anm.) har gjort det meste.

UDI har også engasjert lokale bedrifter, som blant annet skal hjelpe til med driften i begynnelsen.

– Kommunen og sykehuset har også bidratt med mye, sa Berntsen tirsdag kveld.

På folkemøtet var det flere som lurte på hvordan asylsøkernes barn ville få det på stedet. Ifølge UDI blir det et eget lekerom i bygget som et tilbud for de yngste.

Smittevern viktig

Fra kommunens side kunne kommuneoverlege Sarah Frandsen Gran fortelle at det har vært utfordrende å skape det hun kalte «flyplassmedisin» på bare to uker.

Rent medisinsk skal de bidra med smittevern, og særlig holde et øye med tuberkulose.

– Det er lurt å finne dem som eventuelt er smittet og behandle dem. Den jobben vi gjør her vil spare masse arbeid i kommunene, sa kommuneoverlegen.

De kommer også til å ha et akuttpsykiatrisk tilbud til asylsøkerne.

Fikk kikke

Under kveldens folkemøte i Råde fikk de som var der se hvordan teltene fra Sivilforsvaret og deres Norwegian Support Team var satt opp i det tidligere næringsbygget.

Foto: Lotte Olsen / NRK