Inkassokrav mot Halden kommune

Halden kommune møter Østfold Kommunerevisjon i Forliksrådet for ikke å ha betalt regning fra 2010.

Halden kommune rådhuset

BETALTE IKKE - FIKK INKASSO: Ubetalt regning for revisjonsoppdrag i 2010 har ført til at Halden kommune er trukket inn for Forliksrådet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune har fått et inkassokrav på 245 000 kroner for en ubetalt regning til Østfold Kommunerevisjon. Nå havner forholdet i Forliksrådet.

Kommunerevisjonen mener kommunen ikke har gjort opp for seg for revisjonstjenester selskapet har utført.

Rådmannen i Halden Per Egil Pedersen vil ikke la seg intervjue, men bekrefter overfor NRK at saken skyldes en uenighet om sluttoppgjøret for revisjonshonoraret for 2010.

Halden kommune har svarfrist på inkassovarselet til førstkommende mandag.

Les også:

Per Egil Pedersen

- BURDE HA VÆRT LØST MELLOM PARTENE. Rådmann Per Egil Pedersen mener Østfold Kommunerevisjon og kommunen burde kunne ha løst saken seg imellom uten å involvere rettsapparatet.

Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

- Burde ha tatt opp saken direkte

Daglig leder i Østfold Kommunerevisjon Einar Gundersen bekrefter at det er penger for arbeid utført i 2010 man har sendt inkasso på.

Verken Gundersen eller rådmann Per Egil Pedersen ønsker å utdype saken, fordi de fortsatt er samarbeidspartnere.

Rådmann Per Egil Pedersen sier til NRK.no at han mener dette er en sak som burde vært løst partene imellom, uten å involvere Forliksrådet og rettsapparatet.

Pedersen vil ikke si noe om hvorfor regningen fra Østfold Kommunerevisjon ikke er betalt, hva uenighetene går ut på eller hva de kommer til å gjøre videre.

Fra Forliksrådet har nrk.no fått bekreftet at beløpet det strides om er 245 145 kroner.

Ville kutte i 2010

Kontrollutvalget i Halden fikk i januar i 2010 beskjed om at utvalgets budsjett var kuttet med 41 prosent.

I et brev fra rådmann Per-Egil Pedersen til Østfold kontrollutvalgssekretariat, som var engasjert av kommunens kontrollutvalg, het det at kommunen for driftsåret 2010 ville bruke 1 288 000 kroner til revisjonstjeneste og kontrollutvalgssekretariat.

Det varslede kuttet på nærmere 900 000 kroner for 2010 skapte sterke reaksjoner både hos opposisjonspolitikere og hos foreningen Forum for kontroll og tilsyn.

Det ble hevdet fra kritikerne at Halden kommune med et slikt kutt, ville bida til at kontrollutvalget ikke kunne gjennomføre nødvendige systemrevisjoner og sette i verk gransking i enkeltsaker.

Det ble aldri kuttet i bevilgninger til Kontrollutvalget i 2010.

Medeier i Østfold Kommunerevisjon

Østfold kommunerevisjon IKS driver en interkommunal revisjonsordning, som utfører revisjonstjenester for Fredrikstad, Hvaler, Halden, Moss, Rygge, Råde og Sarpsborg kommune.

Selskapet reviderer også kommunale foretak og bedrifter.

Halden inngår som eier i Østfold kommunerevisjon (ØKR) og har forpliktelser overfor selskapet.

Østfold Kommunerevisjon har hatt hånd om revisjonsoppdragene for Halden i en årrekke, men ble droppet i forhold til regnskapsrevisjon i Halden kommune fra 1. april i år.

Samtidig ble Østfold Kontrollutvalgssekretariat sagt opp fra samme dato.

Østfold Kommunerevisjon har fortsatt forvaltningsrevisjonen og eierskapskontroll i Halden kommune.