– Viktig statsrådbesøk på Rygge flystasjon

Ingjerd Schou (H) synes det er et viktig signal at et av de første besøkene den nye forsvarsministeren, gjør er på Rygge flystasjon.

Ingjerd Schou
Foto: Camilla Næss / NRK

Ine Eriksen Søreide besøker flystasjonen på fredag ettermiddag, og det er noe Schou ser veldig fram til.

Hva det betyr for omstillings- og nedleggingsprosessen må Schou overlate til Søreide og den nye regjeringen, men hun ser på besøket som en anerkjennelse av det arbeidet de borgerlige partiene i Østfold har gjort for å få innpass til innspill om en reversering.

– Vi i Østfold har arbeidet med dette siden rett etter at valget var over, for å sørge for at vi har nødvendig innpass til den og de som skulle inn i forsvarsdepartementet, og det har vi nå.

– Jeg oppfatter at forsvarsministeren er opptatt av å høre hva Generalinspektøren for Luftforsvaret har å si om status. Det jeg er opptatt av at de ansatte og tillitsvalgte får info om prosessen videre, hva som kan beholdes, hva som flyttes og så videre.

Det er for Schou et viktig besøk, fordi ministeren gir inntrykk av at hun er interessert.

– Rygge har vært en viktig institusjon for Østfold og østlandsområdet, vi har hele tiden vært opptatt å prøve å beholde mest mulig og å videreutvikle. Men alt dette ble satt på spill av den forrige regjeringen.

Men hvor reelt er det å reversere omleggingen?

– Det er mitt håp, men jeg må overlate dette til regjeringen og forsvarsministeren. Men jeg oppfatter det ubetinget positivt at det første besøket forsvarsministeren tar faktisk er til Rygge, sier Ingjerd Schou.