Hopp til innhold

Vil gjøre comeback på Stortinget

Ingjerd Schou, 1. kandidat for Høyre i Østfold, er tilbake i topp-politikken.

Ingjerd Schou
Foto: Østfold Høyre

Ingjerd Schou (54) er tilbake som stortingskandidat, etter å ha vunnet nominasjonskampen mot Martin Engeset tidligere i år.

Schou, som både har vært stortingsrepresentant, vara-stortingsrepresentant og statsråd tidligere, kan nå gå på sin annen periode.

Hun forteller at samferdsel blir en av de viktigste kampsakene de neste fire årene.

– Det er særlig fullføring av firefelts vei på E18 og forbedrede riksveier som blir viktig å få på plass. Jeg synes også det blir viktig å få en oppstart av dobbeltspor fra Moss til EU og Oslo -Ski, sier Schou.

– MLR en av bærebjelkene

Hun forteller også hun vil jobbe for å sikre at oppstarten av nytt sykehus i Østfold skjer og at man får bedre tilbud og tiltak i skolen for å redusere frafallet fra den videregående skolen.

Moss lufthavn Rygge blir også viktig å kjempe for, mener Schou.

– MLR skal ha like konkurransevilkår som alle andre flyplasser i Norge. Flyplassen er en av bærebjelkene i det Nye Østfold og viktig for både næringsliv og innbyggere. MLR må sikres slik at denne kan utvikle seg til en viktig samferdselsaktør i vår region – også utenfor Østfold, sier hun.

Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Det har vært oppmerksomheten om det enkelte menneske og ansvaret for fellesskapet. I tillegg har jeg særlig vært opptatt av politiske saker som gir trygghet og muligheter for det enkelte menneske; helse – og skolepolitikk, samt justis.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– At Høyre får gjennomslag for sin politikk.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– De partiene som gir Høyre mest gjennomslag for vår politikk. Særlig viktig vil det være å sikre godt samarbeid med de som bidrar til skifte av regjering og en borgelig politikk.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– På Østfold benken er det viktig at vi sikrer mest mulig tverrpolitisk samarbeidfor å sikre gjennomslag for viktige Østfold saker.

Vil revidere kommunegrenser

Hva mener du om sammenslåing av kommuner?

– Dagens kommunegrenser er moden for revidering. I min egen kommune har vi nå mellom 30 – 40 interkommunale selskap / interkommunalt samarbeid med det demokratiske underskudd det representerer. Den nylig fremlagte helsereformen betinger en annen kommunestruktur. Mange av dagens kommuner er for små til å sikre egne tjenester til innbyggerne. Per nå er det ikke politisk vilje til å se på kommunestrukturen og da må oppgavene løses inntil videre i slike samarbeid.

Bør det åpnes for tvangssammenslåing av kommuner?

– Høyre har ikke åpnet for tvangssammenslåing, men ønsker debatten velkommen. Og Høyre ser behovet en gjennomgang av kommunestrukturen og tegne kartet på nytt. Det grunnleggende spørsmål er; hvordan Norge skal organiseres for å gi og sikre innbyggerne gode tjenester.