Ingen tar ansvar for hytteøyene i Oslo

I 2017 ba bystyret om at hytteøyene innerst i Oslofjorden skulle tilrettelegges for allmennheten, men ingen vil ta ansvaret. Byrådet mener at staten må stå for dette fordi den eier Bleikøya, Lindøya og Nakkholmen. Statsbygg mener at det er naturlig at kommunen står for skjøtselen. Problemet er at øyene oppfattes som private, og det må det gjøres noe med, sier Rødts Sofia Rana.

Lindøya
Foto: Simon S. Yset / NRK