Flystreiken avblåst: – Fikk en avtale som vi kan leve med fremover

Det blir ingen streik ved Oslo lufthavn etter at partene kom til enighet om Oljetransportavtalen ti timer på overtid.

Intervju med partene etter at meklingen er over.

INGEN STREIK: Etter mer enn ti timers mekling på overtid kom partene til enighet. Dermed blir det ingen streik på Oslo lufthavn.

Avtalen omfatter Parats medlemmer på de største flyplassene i landet, Oslo lufthavn, Værnes, Flesland, Sola og Bodø.

Ifølge Norsk Transportarbeiderforbund ville de ikke ha fortsatt meglingen så mange timer på overtid om ikke de hadde tro på at de kunne komme fram til en løsning.

Totalt 37 personer skulle etter planen tas ut i streik, og det ville ført til at flere flyavganger ble rammet.

– Vi fikk inn et løft av minstelønna på vel 16 kroner. Dette var en av våre hovedkrav. Vi fikk dessuten knyttet den framtidige reguleringa av minstelønna til den samlede lønnsutviklinga, sier forbundssekretær Ole Einar Adamsrød i Norsk Transportarbeiderforbund i en pressemelding.

Beregningsgrunnlaget for skift og turnus heves med 5,7 prosent, og vakttillegget øker med 9,7 prosent.

– Vi har fått gjennomslag for kravet om heving av minstelønnssatsene og nye bestemmelser som sikrer likeverdig avlønning av alle ansatte som må jobbe på bevegelig helligdag, sier leder av Parat, Hans-Erik Skjæggerud.

Fornøyd med avtalen

Partene er også enige om å utrede kriteriene for hva som kan anses som relevant fagbrev, og hvilke konsekvenser det kan få om dagens bestemmelser endres.

– Alt i alt kom vi fram til en ny tariffavtale som vi kan anbefale for våre medlemmer, sier Adamsrød.

Forslaget til ny oljeavtale skal nå ut på uravstemning med frist 7. november.

NRK oppdaterer saken