Ingen straff for verneskoghogst

De som stod bak huggingen av verneskog i friluftsområdet på Brattskott ved Iddefjorden i Halden kan slippe straff. Kommunen mener det kan dreie seg om uaktsomhet.

Furu

Da politikerne i kommunen behandlet den ulovlige hugsten i oktober i år ga de beskjed til administrasjonen om snarest mulig å vurdere reaksjoner mot hogsten i friluftsområdet på Brattskott. Nå kan det se ut til at administrasjonen ikke finner noe å reagere mot.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det blir trolig ingen reaksjoner fra halden kommunes side mot de som stod bak huggingen av verneverdig skog på Brattskott i Halden, skriver Halden Arbeiderblad.

Administrasjonen legger til grunn opplysningene de har fått fra utbygger i området, Brattskott AS, og administrasjonen mener på bakgrunn av disse opplysningene at hugsten dreier seg om uaktsomhet.

Hogst av vernet furuskog anmeldes

Bedrev hogst i planlagt verneområde

Anmeldte hugsten til politiet

Det var 24. september i år at hugsten ble stoppet. Naturforkjempere i Halden politianmeldte fellingen av vernede furutrær ved Iddefjorden.

Hugsten skjedde i forbindelse med bygging av boliger på Hovsfjellet.

Stiftelsen Nemko, som er satt til å følge med at tømmerbransjen følger internasjonal standard, fratok Glåmdal Tre midlertidig deres sertifikat til å drive kjøp og salg av tømmer.

Glåmdal Tres daglige leder Dag Terje Kisen sa til NRK at skogeieren i området har stått for huggingen og ikke hans bedrift. Han ville derfor klage på Nemkos vedtak.

Vanskelig å påvise skader

Kommuneadministrasjonen mener det er vanskelig å påvise eventuelle skadevirkninger for friluftsinteressene, skriver Halden Arbeiderblad.

Den økonomiske fordelen ved å hugge trærne betegnes som beskjeden, men samtidig sies det at hugsten kan ha skjedd for å gi bedre utsikt fra tomtene som ligger bakenfor furutre-området som ble hugget.

Da politikerne i kommunen behandlet den ulovlige hogsten i oktober i år ga de beskjed til administrasjonen om snarest mulig å vurdere reaksjoner mot hugsten i friluftsområdet på Brattskott.

Nå kan det se ut til at administrasjonen ikke finner noe å reagere mot.

Halden kommunes teknisk utvalg behandler saken kommende tirsdag.