Ingen stans i giftdumpingen

Oslo bystyre nektet i går kveld å behandle forslaget fra Kristelig Folkeparti om umiddelbar stans i giftdumpingen ved Malmøykalven.

Oslo bystyre
Foto: Knut Fjeldstad / Scanpix

KrFs Aud Kvalbein fremmet forslaget på bakgrunn av rapporten som viser at miljøgiften PCB lekker ut i fjorden fra dypvannsdeponiet.

- Den første rapporten til professor Berqvist reiser store spørsmål, derfor mener Krf at vi på grunn av føre var-prinsippet i miljøpolitikken må stanse deponeringen av giftslammet i Indre Oslofjord umiddelbart, inntill de spørsmålene som er reist er grundig gjennomgått av både forurensingsmyndighetene, uavhengige fagfolk, bystyret og byrådet, sa Kvalbein på bystyremøtet i går.

Men partiene SV, Høyre, Fremskrtittspartiet og Venstre brukte sin rett til å blokkere for behandlingen av forslaget.

Avventer dagens høring

SVs Hans-Petter Aas vil avvente dagens høring om slamdeponiet og viser også til pressemeldingene fra Miljøverndepartementet, Statens Forurensningstilsyn, Norsk Institutt for Vannforskning og Norges Geotekniske Institutt.

De sier at PCB-spredningen ikke er større enn det SFT har godkjent og det ikke er noen faglig grunn til å stanse dumpingen.

- Nå vet vi jo at SFT og NIVA har kommet med uttalelser i dag som sier noe annet enn den svenske rapporten. Det ytterligere bekrefter at vi har behov for en høring der alle aktørene er tilstede, for å få alle fakta mest mulig klarlagt, sier Aas.

- Hvis høringen avdekker at det er fare for miljøet i Oslofjorden, hvor raskt kan dere da stanse dumpingen?

- Det får vi da diskutere når vi har gjennomført høringen, sier SVs Hans-Petter Aas.