Ingen skadefellingstillatelse

Ulven som tok 11 sau i Halden, kan trolig gå trygt i dagene som kommer. For at det skal gis en skadefellingstillatelse, må ulven stå bak flere angrep og vise en atferd som gjentar seg, sier viltforvalter Åsmund Fjellbakk hos Fylkesmannen i Østfold.