Ingen garanti mot forurensning

Ingen kan garantere at grunnforholdene på nye jernbanegården i Halden er trygge. Allikevel er gravearbeider igangsatt med kommunens velsignelse.

Områdene langs Tista i Halden

Miljøpartiet De Grønne i Halden mener det er oppsiktsvekkende at Halden kommune har gitt byggetillatelse for Halden driftsbanegård før det er helt avklart at det ikke ligger ytterligere forurensning i Mølen-området der arbeidene har pågått i flere måneder.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den 7. august i år ga Halden kommune igangsettingstillatelse for grunnarbeider til nye Halden driftsbanegård, der Jernbaneverket er utbygger.

Grunnundersøkelsene som forelå på godkjenningstidspunktet, var gjort ned til 1,5-2 meter på Mølen-området der 30 000 tonn delvis forurenset masse er fjernet og fraktet med lastebiler til avfallsdeponiet på Frevar i Fredrikstad.

Video nsps_upload_2009_12_18_18_20_57_1861.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Arbeidene på Mølen får De Grønne til å se rødt.

- Dette er ikke gjort etter boka. Det er temmelig skandaløst at Halden kommune gang etter gang havner i denne situasjonen uten at alle nødvendige grunnundersøkelser er gjort, sier Miljøpartiet De Grønnes Øivind Holth til NRK.

Han synes det er uheldig at Halden kommune tilsynelatende har et mønster i slike saker, der man ikke undersøker grunnforholdene godt nok - på tross av at det er kjent at det foreligger forurensning .

Les også:
Krever tiltaksplan for giftområder
Det stinker i Halden
Tusen nye boliger ved sjøen

Øyvind Holth

Øyvind Holth frykter at Mølen-saken kan bli en dyr affære for Jernbaneverket om ytterligere forurensning nå konstateres.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Kan bli en dyr tabbe

Holth mener det er uklart om det ligger mer forurensning i grunnen på Mølen-området, og han er også usikker på hvor omfattende slik forurensning eventuelt er.

Inntil resultater fra tilleggsundersøkelene foreligger på nyåret kjenner man ikke omfanget, og det mener Holth er for dårlig.

- Det vi vet er at området er forurenset fra gammelt av. Vi vet at noe masse i jordoverflaten er fjernet og at det er fylt opp med ny masse. Skulle det vise seg at det er mer gift i grunnen vil den påfylte massen måtte fjernes, og forurenset masse på større dyp må tas vekk. Det kan bli dyrt for Jernbaneverket, sier Holth.

- Har fulgt Forurensningslovens bestemmelser

Åsmund Bråtekas

- Jeg har ikke informasjon om at det renner noe ut i elven fra byggeområdet på Mølen. De sedimentundersøkelsene som er gjort ser bra ut, sier kommunalsjef Åsmund Bråtekas til NRK.

Foto: Halden Dagblad

Kommunalsjef Åsmund Bråtekas undertegnet igangsettingstillatelsen i august, og mener tiltaket er iverksatt etter Forurensningslovens bestemmelser.

Da igangsettingstillatelsen ble gitt den 7. august d.å. var det på bakgrunn av en søknad fra Jernbaneverket Utbygging, datert 22. juli i år, mottatt i Halden kommune seks dager etter.

På dette tidspunktet var det kjent at Sweco Norge As, som håndterer prosjektet for Jernbaneverket Utbygging, hadde foretatt grunnundersøkelser og utarbeidet tiltaksplan.

- Det foreligger en omfattende tiltaksplan som er godkjent i henhold til loven. Det er knyttet flere vilkår til denne tiltaksplanen - blant annet er det gjennomført sedimentundersøkelser i Tista for å få bedre oversikt over tilstanden i elva, forteller Åsmund Bråtekas til NRK.

I igangsettingstillatelsen fra august heter det:

"Det vil foretas supplerende grunnundersøkelser, for sikkerhets skyld" og

"Ovennevnte undersøkelse kan føre til iverksetting av tiltak".

Mølen, Halden

På områder langs Tista er det dumpet industravfall. På Mølen (bildet) er 30 000 tonn masse fjernet og ny masse fyllt på der driftsbanegården skal ligge.

Foto: Rainer Prang / NRK

Utbyggers ansvar

Bråtekas forteller at det i forbindelse med byggingen av ny driftsbanegård i Halden er store mengder forurenset masse kjørt vekk fra området, og den forurensede massen erstattet med rene masser - altså ikke forurenset jord.

- Det skal også gjøres tilstandsundersøkelser i dypere lag på land for å få bedre kunnskap om tilstanden, sier han.

I et brev fra Halden kommune den 14. september i år til konsulentfirmaet Sweco Norge AS godkjennes tiltaksplanen.

I brevet sier kommunen at det er utbyggers ansvar, hvis det har blitt gjort arbeider som må gjøres om.

Ingen garanti for at byggearbeidene ikke gir forurensning

- Det er utbyggers ansvar å iverksette de tiltak som er nødvendige, sier Bråtekas, når NRK spør ham om det er garantier for at det ikke kommer ut forurensning fra grunnen til Tista og iddefjorden under byggearbeidene på den nye jernbanegården.

Bråtekas peker på at det er en omfattende sanering som pågår, og at denne er vanskelig fordi det er dumpet industriavfall på områdene ved Tista.

- Det er slik at når man gjør en så omfattende sanering av forurensede masser i en by som Halden - hvor det har vært industri i mange, mange år - så vil det alltid være et forurensningsproblem, særlig da i forbindelse med havneområder og steder der man har lagt fra seg industriavfall.

- Det er utfordringer i den forbindelse, ikke bare i Halden men i alle andre byer i hele Norge, sier Bråtekas til NRK.

Han mener Jernbaneverket er bevisst ansvaret sitt og har gått med på å gjøre tilleggsundersøkelser, slik at man får en så god oversikt som mulig over grunnforholdene på Mølen, forteller han.

Video nsps_upload_2009_12_11_17_14_52_1249.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.