Hopp til innhold

Statens egne grenser går på kryss og tvers gjennom Viken

Verken politiet, sykehusene, forsvaret eller Nav følger de samme grensene som fylkene. Og aller mest rotete er det i Viken.

– Dette viser at Viken er et politisk kompromiss i regjeringen. Det er blitt en region som ikke henger sammen på noen måte, sier stortingspolitiker Ole André Myhrvold (Sp).

Det er snart fire år siden Stortinget bestemte at tre folkerike fylker på Østlandet skulle slås sammen til Viken.

Men Viken er upopulært blant dem som bor der. Derfor vil flere politikere løse opp hele fylket. Kritikerne mener Viken er for stort, upraktisk og at grensene går på kryss og tvers av mer naturlige regioner.

En gjennomgang av 20 statlige organer, viser at ingen andre følger de samme grensene som fylkeskommunene.

Politiet kuttet til 12 distrikter i 2016. Viken er delt mellom fire av disse.
Viken ble laget uten å ta med Oslo. Statsforvalteren er laget motsatt. Den er felles for Oslo og Viken.
Nav følger fylkesgrensene over hele landet. Med ett unntak: Viken er delt i to Nav-regioner.
Mange deler landet i fire eller fem. Mattilsynet deler Østlandet slik.
NVE deler også i fem, men har andre grenser.
De 19 gamle fylkene er visket ut. Med ett unntak: Stortinget. De gamle valgkretsene gjelder fortsatt.

Stein Erik Lauvås (Ap) er alt annet enn imponert.

– Jeg er ikke alene om å mene at vi burde hatt mer helhetlig grep på organisering av staten. Det må komme, sier Lauvås, som er kommunalpolitiske talsperson i Arbeiderpartiet.

Omorganiserte to ganger på et år

Enkelte etater har imidlertid gjort endringer.

Innovasjon Norge tegnet i 2017 opp grensene i egen organisasjon på nytt. De ville følge de nye fylkesgrensene.

Men i Viken gjorde de et bevisst unntak. De mente det var bedre for næringslivet i Buskerud å bli plassert sammen med Vestfold og Telemark.

Ett drøyt år senere – og etter dialog med regjeringen – flyttet de Buskerud tilbake inn i samme region som resten av Oslo og Viken.

Regjeringen jobber for at særlig de som samarbeider mye med fylkeskommunene skal følge fylkesgrensene.

– Det er gjort en del endringer, men det er ikke fullt sammenfall i den geografiske inndelingen, skriver statssekretær Paal Pedersen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Viken delt i tre, fire og fem

I Viken mener politikerne det er nødvendig å dele fylket opp i geografiske underområder. Men det varierer hvor grensene går.

De videregående skolene er organisert i fire områder.
Driften av fylkesveiene er delt i disse i tre områdene.
Tannlegekontorene er delt i fem områder.

– Vi har organisert arbeidet på den måten vi mener er fornuftig ut fra hvilket saksfelt vi jobber med. Det er helt uproblematisk internt hos oss, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) i Viken.

Pressekonferanse om en felles plattform et rødgrønt styre i Viken fylke. Tonje Brenna.

Fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

Foto: Berit Roald / NTB

Hun skulle likevel ønske at flere deler av staten fulgte de nye fylkesgrensene.

– Det er et grunnleggende fint demokratisk prinsipp at det er mulig å finne frem i det offentlige. Men det er mye å forvente at folk skal henge med på disse inndelingene, sier Brenna.

Frykter mer byråkrati

Ole André Myhrvold fra Senterpartiet frykter organiseringen kan føre til dobbeltarbeid og mer byråkrati. Også han tviler på at innbyggerne og lokalpolitikerne klarer å følge med.

Stortinget, muntlig spørretime. Ole Andre Myhrvold.

Ole André Myhrvold (Sp).

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Det er viktig å få til en harmonisering. At beredskapsetatene følger de samme grensene, for eksempel, sier Myhrvold.

Høyres Ingjerd Schou ser også behov for endring. Hun tror imidlertid ikke det er et godt tidspunkt nå.

– Regionene lever en uviss fremtid. Derfor er det nok ingen som tenker det er modent for å gjøre noe nå, sier Schou.